DAGPENGE & EFTERLØN

NYT!!

Gode nyheder til efterløns- og dagpengemodtagere, der arbejder frivilligt.
Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, som i en to-årig forsøgsperiode (23. marts 2015 - 20. marts 2017) gør det muligt for frivillige på dagpenge og efterløn at arbejde frivilligt 15 timer hver uge - i stedet for fire timer - uden at der sker fratræk i efterlønnen eller dagpengene.

Du kan læse lovteksten her.

-----

Alle har ret til at udføre frivilligt arbejde, men hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn og gerne vil udføre frivilligt arbejde, skal du være opmærksom på reglerne, som vi kort gennemgår i det følgende. For dig, der bor i en frikommune eller udfører frivilligt arbejde i en offentlig institution, gælder der dog andre regler - se nederst på siden.

Hvis du er på førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp og folkepension, er der som udgangspunkt ingen restriktioner. Dog er der nogle forhold, du bør være opmærksom på. Dem kan du læse mere om her.

Frivilligt arbejde, når du er på dagpenge eller efterløn
Nogle former for frivilligt arbejde medfører træk i arbejdsløshedsdagpenge og efterløn. Du skal altid oplyse din A-kasse om din deltagelse i frivilligt arbejde. Vær særlig opmærksom på at oplyse A-kassen om ændringer i arbejdets karakter.

Frivilligt arbejde bliver delt op i tre kategorier. Der er forskellige regler for de tre kategorier. Det er din A-kasse, der tager stilling til, hvilken af følgende kategorier, dit frivillige arbejde tilhører:

Kategori 1:
Frivillige aktiviteter, der kan udføres uden fradrag. Det vil sige, at der ikke er nogle begrænsninger i dine muligheder for at udføre denne type frivilligt arbejde. Denne kategori gælder frivilligt, ulønnet arbejde, der ikke kan udbydes som almindeligt arbejde.

Eksempler:

  • Besøgsven
  • Arbejde i sociale cafeer og væresteder som vedrører almindelige forfaldende aktiviteter.
  • Tøjsortering og ekspedition i genbrugsbutikker
  • Rådgivning der ikke kræver eller forudsætter særlig uddannelse
  • Lettere omsorgsarbejde, f.eks. aflastning af pårørende til syge i eget hjem
  • Særlig indkøbshjælp eller ledsagelse til indkøb

Kategori 2:
Frivillige aktiviteter, der kan udføres i op til 4 timer om ugen uden fradrag. Denne kategori gælder arbejde, der kan udbydes som lønarbejde.

Eksempler:

  • Socialrådgiver i et krisecenter
  • Jurist i retshjælp
  • Rådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse

For ulønnet arbejde i denne kategori gælder, at det kan udføres i op til 4 timer om ugen uden fradrag (taget som et gennemsnit over en udbetalingsperiode). Hvis du arbejder i flere timer, vil det medføre et træk i dagpenge eller efterløn. Antallet af timer skal løbende påføres dagpengekortet.

Kategori 3:
Frivilligt arbejde vedrørende primær drift og vedligeholdelse medfører altid fradrag. Ved primær drift forstås arbejde, der er med til at sikre organisationens overordnede, administrative drift. Det kan f.eks. være personaleadministration og økonomi- og organisationsstyring. Ved vedligeholdelse forstås arbejde, der sikrer, at de fysiske rammer er i orden, f.eks. maling af lokaler og rengøring.

Læs mere her
Reglerne er komplicerede, og ovenstående gennemgang dækker kun hovedpunkterne. Du kan læse meget mere om reglerne i denne pjece, som Center for frivilligt socialt arbejde har udgivet.

Frivilligt arbejde i offentlige institutioner
Overvejer du frivilligt arbejde indenfor en statslig, regional eller kommunal institution, gælder helt andre regler for fradraget af dagpenge. Du kan læse reglerne på Center for frivilligt socialt arbejde  hér.

Hvis du bor i en frikommune
I de ni frikommuner - Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg - gælder der andre regler for frivilligt arbejde på dagpenge og efterløn. Kontakt din A-kasse for at høre nærmere, hvis du bor i en frikommune.