FOKUS PÅ FLYGTNINGE

På denne side har vi samlet relevante links til organisationer og initiativer, hvor du kan vise din støtte og gøre en indsats for de nytilkomne flygtninge, der kommer til Danmark. Her finder du de opslag, der er lagt ind på Frivilligjob.dk af organisationer, som søger frivillige til opgaver, der har med flygtninge at gøre.

Venligboerne
Dansk Flygtningehjælp
DFUNK - Dansk Flygtningehjælps Ungdom
Trampolinhuset
UNICEF
Foreningen Nydansker 
Røde Kors 

Kender du initiativer, der ikke er med? Send os en mail på info(at)frivilligjob.dk, så vil vi sørge for, at de kommer med på listen.

Venligboerne
Venligboerne betragter hver eneste flygtning som en kilde til inspiration og ser mødet med nye medborgere som en mulighed for få tilført en ekstra glæde og indsigt i livet. De ønsker gennem venlighed at bygge broer mellem mennesker og at gøre livet lettere for flygtninge. De er ikke politiske og har én overskyggende ambition: At få det bedste frem i os alle sammen.

Som tiden er gået, har det vist sig – at det at være Venligbo, giver mening for flere end blot Hjørringensere, hvor initiativet startede via Facebook. Mange mennesker har vist interesse for konceptet, og der er opstået lokale Venligbogrupper i omkring 100 danske byer. Grupperne er opstartet af enten danskere – eller flygtninge, som selv har været en del af Venligboerne, da de var asylansøgere i Hjørring.

Hvis du ønsker at blive venligbo, så gå ind på Facebook og søg efter venligboerne efterfulgt af din by eller læs mere om venligboerne og hvor de kan findes på: http://www.venligboerne.org/afdelinger/lokale-afdelinger/.

Dansk Flygtningehjælp
Dansk Flygtningehjælp hjælper flygtninge og internt fordrevne overalt i verden: Vi giver akut nødhjælp, kæmper for deres rettigheder og styrker deres fremtidsmuligheder. Vi er til stede i konfliktområderne, langs flugtruterne og dér, hvor flygtningene bosætter sig. Vi samarbejder med de lokale samfund om ansvarlige og bæredygtige løsninger. Vi arbejder for en vellykket integration og – når det er muligt – for, at flygtninge og fordrevne kan få opfyldt ønsket om at vende hjem.

Dansk Flygtningehjælp blev stiftet i Danmark i 1956 og er i dag en international humanitær organisation med flere end 7000 medarbejdere og over 8000 frivillige. Vores vision er et værdigt liv for alle på flugt.

Alt vores arbejde er baseret på vores værdikompas: Menneskelighed, Respekt, Uafhængighed og neutralitet, Inddragelse samt Ærlighed og gennemsigtighed.

Se hvordan du kan bidrage som frivillig på vores hjemmeside.

DFUNK - Dansk Flygtningehjælps Ungdom
Alt for mange unge flygtninge, der har fået ophold i Danmark, lever et liv i social isolation. Det gælder ikke mindst de mange unge flygtninge, der de seneste år er kommet til landet uden familie eller andet netværk.

Det kan vi gøre noget ved. Flere og flere steder i landet organiserer vi ung-til-ung-grupper, hvor unge flygtninge kan møde andre lokale unge og deltage i forskellige fritidsaktiviteter: Udflugter, fællesspisning, filmaftner, idræt, spil og meget mere. Læs mere.

Endvidere står DFUNK for en række projekter inden for både det sociale område, oplysningsområdet og det politiske område, som der med mellemrum søges nye frivillige til: Bl.a. Sommercamps, Sportsevents, DFUNK Outreach, rollemodelprojektet Ung i Danmark, storytellingprojektet Flygtninge Fortæller og de regionale DFUNK Debat-grupper.

Trampolinhuset
Trampolinhuset er et brugerinddragende medborgerhus for asylansøgere, flygtninge og andre medborgere.

Som de eneste i Danmark støtter vi asylansøgeres vej ind i det danske samfund allerede fra den dag de ankommer til Danmark - og ikke først efter flere års ventetid i asylsystemet. Hver uge danner Trampolinhuset rammer for, at asylansøgere og flygtninge kan opnå personlig og faglig udvikling, demokratisk dannelse, rådgivning og systemforståelse, socialt netværk, fællesskab og psykisk velvære. Trampolinhusets besøgende har mange forskellige baggrunde og kompetencer, men deler alle et fælles ønske om at forbedre vilkårene for asylansøgere og flygtninge i Danmark.

Se hvordan du kan bidrage som frivillig på vores hjemmeside eller læs mere om os her.

UNICEF
Aldrig har så mange børn været på flugt som nu. De er bange, udmattede og mangler helt basale ting som tag over hovedet, rent vand og tæpper til natten. Hjælp med at hjælpe børn på flugt - Støt nu.

Foreningen Nydansker
Hjælp en flygtning ved at dele ud af dit branchekendskab

Har du lyst til at bidrage og hjælpe flygtninge med at afklare deres fremtid, finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller komme i uddannelse? Er du erhvervsleder eller erfaren erhvervsperson med mange års erfaring på arbejdsmarkedet? Del ud af din brancheviden og netværk som frivillig erhvervsmentor for en flygtning 4 timer om måneden i 6 måneder.

Pt. samarbejder vi med følgende kommuner: Frederikshavn, Brønderslev, Århus, Favrskov, Odder, Varde, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Lejre, Hillerød og Rudersdal

Du kan tilmelde dig som frivillig erhvervsmentor her: www.erhvervsmentor.dk/flygtning eller kontakte projektleder, Cathrine Klokkedal på tlf.: 33 38 62 09/ckd@foreningen-nydansker.dk og få nærmere info om. Du kan læse mere om projektet og en mentors erfaring her: ”Succesfuld mentorordning hjælper syriske flygtninge ud på arbejdsmarkedet”.

Røde Kors
Som frivillig i Røde Kors handler vi, hvor vi ser behovene. Vi ved, at det kan være svært at få hverdagen til at fungere, når man kommer til Danmark og alt er nyt. Som frivillig kan du gøre en forskel og være med til at give flygtninge en god start i dit lokalsamfund.

I Røde Kors hjælper vi bl.a. med netværksfamilier, sprog, lektier, ferielejre, sociale arrangementer og frivillige værger for uledsagede børn og unge.   

Her kan du læse mere om at blive frivillig i Røde Kors og gøre en forskel for flygtninge

Som frivillig på et asylcenter kan du være med til at skabe en masse aktiviteter sammen med asylansøgere. Vi laver blandt andet idræt, lektiehjælp og cykelværksted. 800 frivillige har deres gang på Røde Kors' asylcentre - og vi kan altid bruge flere. 

Du kan her se, hvor det nærmeste asylcenter ligge og melde dig til næste frivilligmøde: https://www.rodekors.dk/bliv-frivillig/asylansoegere

Røde Kors er en humanitær organisation, og i Danmark er vi 30.000 frivillige, som er organiseret i lokale afdelinger i hele landet. På flygtningeområdet modvirker vi isolation og marginalisering, skaber lokale netværk og fremmer aktivt medborgerskab ved at bidrage til at sikre lige muligheder for alle uanset social, økonomisk eller kulturel baggrund.