STÆRKERE REKRUTTERING ONLINE

Vil I være bedre til at nå de frivillige på nettet? I 2016 fik opslag fra kommunale institutioner i gennemsnit knap to ansøgninger fra potentielle frivillige. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at rekruttere de frivillige, I har brug for:

JOBOPSLAG
JOBOPSLAG +
FRIVILLIGJOB.DK/LOKAL
FRIVILLIGJOB.DK/BASIC FEED
KURSUS: ONLINEREKRUTTERING AF FRIVILLIGE
VIL DU VIDE MERE?


JOBOPSLAG
Pr. 1/2 2017 er det ikke længere gratis for kommunale institutioner og andre offentlige organisationer* at annoncere på frivilligjob.dk. Opslag oprettet før denne dato er gratis, indtil de genaktiveres.

Pris pr. opslag: 500 kr. Opret opslag her.
Abonnement, der dækker hele kommunen (ubegrænset antal opslag): 15.000 årligt **
(Nyt) Abonnement, der dækker en kommunal eller offentlig institution, fx et plejecenter eller en folkekirke: 2.500 årligt

Bemærk: Hvis kommunen abonnerer på frivilligjob.dk/lokal, er det gratis for kommunale institutioner at annoncere på frivilligjob.dk. Her kan du se, hvilke kommuner der pt. er undtaget fra brugerbetaling.


JOBOPSLAG +
Tillæg på 750 kr. pr opslag (dvs. 1.250 kr. i alt for opslaget)
Tillægget dækker telefoninterview om behov, udkast til jobopslag, mindre tilretninger samt upload af opslag.


FRIVILLIGJOB.DK/LOKAL
Årlig pris: 50.000 (første år tilkommer opstartsgebyr på 5.000).
Inkluderer to årlige workshops for lokale foreninger og institutioner, support og jobgaranti på minimum 25 jobs.

Med frivilligjob.dk/lokal giver I kommunens borgere adgang til at søge i lokale frivilligjobs. Frivilligjob.dk/lokal er en lokal version af frivilligjob.dk, som kan integreres direkte på kommunens hjemmeside – og give kommunens borgere adgang til at søge i lokale frivilligjobs fra foreninger og institutioner. Løsningen er fuldt understøttet og supporteret version af frivilligjob.dk, der inkluderer en jobgaranti. Jobgarantien er jeres sikkerhed for, at jeres site er levende, dynamisk og indeholder de lokale frivilligjobs, der skal til for at sikre en større mobilisering af frivillige lokalt.  

Se et eksempel på frivilligjob.dk/lokal.
Løsningen er her integreret i frivilligjob.dks layout. Den kan ved implementering tilpasses jeres behov i både indhold og layout.

Bemærk: I kommuner, hvor der ligger et frivilligcenter, tilbydes løsningen i samarbejde med frivilligcentret.


FRIVILLIGJOB.DK/BASIC FEED
Abonnement: 8.000 årligt

Med vores basc feed får I vist alle frivilligjobs i kommunen i listeform. De jobs, der bliver vist, er de samme som i Frivilligjob.dk/lokal, men besøgende har ikke mulighed for at søge i jobs hverken i fritekst, kategorier eller på kort (som i frivilligjob.dk/lokal). Jobs vises som links til frivilligjob.dk.


KURSUS: ONLINEREKRUTTERING AF FRIVILLIGE
Internettet er for alvor blevet stedet, hvor vi søger information om alt – også når vi vil være frivillige. Men hvordan udnytter foreninger og institutioner i din kommune bedst internettets mange muligheder for at nå ud til de rette frivillige?

På kurset kommer vi blandt andet omkring digitale rekrutteringsstrategier, mulige platforme og tips og tricks til den gode rekruttering. Kursusdeltagerne vil gå fra kurset med en større viden om onlinerekruttering og klar til i højere grad at udnytte de rekrutteringsmuligheder, som internettet giver.

Pr. kursus: 5.000 + transportomkostninger


VIL DU VIDE MERE?
Kontakt projektleder Marie Tolstrup Hansen, hvis du vil vide mere om, hvad vi kan tilbyde din kommune eller institution.

Mail: marie@frise.dk
Tlf.: 26237648

BEMÆRK: Alle priser er vist ekskl. moms.
BEMÆRK OGSÅ, at det ikke er tilladt at hente jobs fra frivilligjob.dk uden en aftale med os. Det er tilladt at linke til enkelte jobs uden en aftale med frivilligjob.dk, fx til brug af visning af jobbet på Facebook.

*Ved vurdering af, om et opslag er omfattet af brugerbetaling, ser vi på, hvor de frivillige vil blive organiseret. Det betyder, at kommunale institutioner, der søger frivillige på vegne af fx en venskabsforening på et plejecenter, ikke vil være omfattet af brugerbetalingen. En NGO, fx et frivilligcenter, der rekrutterer frivillige på vegne af en kommune, og hvor de frivillige vil blive ansat af den kommunale institution, vil være omfattet af brugerbetaling.
** Hvis du repræsenterer en offentlig organisation, der ikke er geografisk hjemmehørende i en kommune, fx en statslig eller regional organisation, så kontakt os for et tilbud.

Frivilligjob.dk er en non-profit organisation. Ethvert overskud vil derfor gå til den fortsatte drift og udvikling af frivilligjob.dk.