RETNINGSLINJER FOR OPSLAG PÅ FRIVILLIGJOB.DK

Det er gratis at lægge opslag på Frivilligjob.dk, og vi godkender opslag fra alle, der følger nedenstående retningslinjer. Hvis dit opslag vedrører Projekt Frivillig, gælder der dog andre retningslinjer end nedenstående - se Projekt Frivilligs retningslinjer, som du kan downloade på denne side. Frivilligjob.dks retningslinjer er som følger:

RETNINGSLINJER PÅ FRIVILLIGJOB.DK
Frivilligjob.dk godkender som udgangspunkt alle opslag fra initiativer, der baserer sig på frivilligt arbejde (jf. note 1), og som har adresse i Danmark. Frivilligjob.dk tager ikke hensyn til organiseringsform, dvs. vi godkender opslag fra fx foreninger, selvejende institutioner, socialøkonomiske virksomheder, initiativgrupper og trossamfund (dog kun godkendte). For kommunale/offentlige institutioner og initiativer gælder dog enkelte retningslinjer, se senere i disse retningslinjer. 

Til alle opslag stiller vi krav om, at:

 • Aktiviteten, som I søger frivillige til, er non-profit. Eventuelle overskud/indsamlede   midler skal gå til velgørende eller almennyttige formål.
 • I ikke tager hensyn til køn og etnisk, religiøs, politisk, seksuel eller social baggrund, når I ansætter frivillige, med mindre særlige forhold nødvendiggør dette (fx at   der ikke må være mandlige frivillige i kvindekrisecentret). Begrundelsen herfor skal fremgå af opslaget.
 • I ikke søger frivillige, der er under 15 år.
 • I ikke søger frivillige til aktiviteter, der opfordrer til diskrimination, vold eller andre strafbare handlinger.

Vi tillader ikke løntilskudsstillinger på frivilligjob.dk. Ulønnede praktikker i frivillige foreninger godkendes efter en individuel vurdering.

Retningslinjer for frivilligt arbejde i kommunale/offentlige institutioner og initiativer
Frivilligjob.dk godkender som udgangspunkt opslag fra kommunale/offentlige institutioner og initiativer. Vi forbeholder os dog ret til at afvise opslag til aktiviteter, hvor:

 • De frivillige skal varetage lovbundne opgaver som pleje, pasning eller behandling af borgere
 • De frivillige ikke bliver inddraget i planlægningen af arbejdet eller har indflydelse på det
 • De frivillige ikke bliver tilbudt at organisere sig (fx som selvstændig gruppe eller forening)
 • Der ikke er et samarbejde mellem de frivillige og evt. lønnet personale og   borgere eller brugere af fx institutionen
 • De frivilliges arbejdsforhold og arbejdsklima ikke er i orden (dvs. hvis der ikke er fx forsikringer, nødvendig vejledning og respekt for, hvis de frivillige siger nej)

Vores retningslinjer lægger sig op af landsorganisationen FriSes anbefalinger om grænser mellem offentligt ansvar og frivilligt engagement.

Note 1: Definition af frivilligt arbejde
Ved frivilligt arbejde forstår vi en aktivitet eller handling, der:

 • Er frivillig, dvs. at den udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne trues med økonomiske eller sociale sanktioner (fx afskæres fra et socialt netværk), hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven
 • Ikke er lønnet. Dette udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførslen af opgaven, fx transport- og telefonudgifter, eller at en person modtager et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde
 • Udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt
 • Er til gavn for andre end én selv og ens familie
 • Er formelt organiseret. Det betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger ikke kan betegnes som frivilligt arbejde.

//Bemærk derudover, at det ikke er tilladt at indsætte telefonnummer, mailadresser og links til ansøgningsformularer i opslagene.

 

Kilde