Civilsamfundet bygger bro

Denne del af frivilligjob.dk er udarbejdet som en del af strategien ”Civilsamfundet bygger bro”, der med støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet blev iværksat i 2013 og løber frem til foråret 2017. Formålet er at styrke civilsamfundets rolle i integrationsprocessen og at styrke inddragelsen af borgere med anden etnisk baggrund i civilsamfundet og i foreningslivet for at give dem adgang til et fælleskab, der både danner, uddanner og skaber aktive medborgere.

Strategien består af otte konkrete initiativer, hvor FriSes rolle har været at sætte fokus på civilsamfundets rolle og mulighed for at rekruttere borgere med anden etnisk baggrund som frivillige. De andre projekter under indsatsen er: