Mangfoldig rekruttering

Vi mener, at frivilligt arbejde er for alle, og at alle kan være frivillig, fordi alle har ressourcer og kan bidrage med forskellige kompetencer og erfaringer - og at ingen ønsker at blive reduceret til deres begrænsninger, etniske tilhørsforhold, sociale status, handicap eller til en diagnose. Vi tror på og har erfaring med, at alle gerne vil bidrage og at en god frivillig oplevelse kan skabe en livsforandring for den enkelte. Det at gøre noget for andre og at tage ansvar for fællesskabet er nemlig bekræftende og opbyggende for ens selvværd og livsglæde.

Mangfoldig rekruttering handler om rammer og vilkår og om mangfoldige frivillige initiativer, så alle uanset sproglige, kulturelle, sociale, fysiske eller psykiske forudsætninger kan deltage i netop det fællesskab, de finder meningsfuldt. Det handler om, at vi ikke reducerer mennesker til deres begrænsninger, men fokuserer på, hvad de kan bidrage med af stort og småt ud fra deres særlige erfaringer og kompetencer.

Glæden ved at tage aktiv del i et fællesskab kan være særlig værdifuldt for mennesker, der føler sig uden for eller ensomme, fordi de kan opbygge nye relationer gennem deres deltagelse. Det kan også være særligt værdifuldt for mennesker, som ofte oplever at stå på "modtagersiden", fordi den enkelte i både sin egen selvforståelse og i andres øjne kan bevæge sig fra ’modtager’ til ’bidragsyder’.

Derfor bør vi give den enkelte en positiv oplevelse af, at han eller hun kan yde en aktiv indsats, få nye kompetencer og blive del af sociale netværk, som har stor  betydning for ens muligheder og livskvalitet.