HVEM ER DE FRIVILLIGE?

I 2016 søgte omkring 11.000 mennesker et frivilligt arbejde på frivilligjob.dk. Men hvem er det, der søger deres frivillige arbejde på nettet? Det har 1.068 af de, der søgte et frivilligjob i månederne omkring årsskiftet 2016/2017, hjulpet os med at blive klogere på.

 • 65 % er under 30
 • 45 % er frivillige for første gang
 • Godt 40 % er studerende

Spurgt, hvorfor de er frivillige, svarer de unge studerende:

1. Jeg føler mig nyttig, og at min indsats gør en forskel
2. Det frivillige arbejde byder på gode oplevelser
3. Det frivillige arbejde giver mig en større indsigt i vores samfund
4. Jeg får nye faglige kompetencer (fx mulighed for at prøve kræfter med mit fag i praksis)
5. Det gør mig gladere og giver mig overskud i hverdagen

 • 28 % er 31-60, og 6,5 % er over 60 år gamle
 • 34 % er i arbejde
 • 20 % modtager overførselsindkomst

Størstedelen af de 11.000 mennesker, der søgte et frivilligt arbejde på 2016, er unge. Men sitet bruges også af andre; fx er det grå guld med 5,3 % - eller knap 600 mennesker - efterlønsmodtagere og folkepensionister, også at finde blandt de, der søger deres frivillige arbejde online.

 • 51 % bor i København eller Aarhus
 • 31 % bor ikke i en af Danmarks fem største byer

Med så mange frivillige, der er under uddannelse, giver det god mening, at frivilligjob.dk i høj grad anvendes i studiebyerne. Men sitet lever også uden for de større byer: 15 % - eller knap 1.700 mennesker i 2016 - bor i en by med mindre end 20.000 indbyggere.

 • 78 % er født i Danmark af forældre, der er født i Danmark
 • 8 % er født i Danmark af forældre, der er født uden for Danmark
 • 12 % er født i et andet land

Man ved fra andre undersøgelser, at mennesker med anden etnisk oprindelse end dansk er underrepræsenterede i det frivillige arbejde - desværre. En SFI-rapport fra 2012 viser fx, at 21 % af danskere af anden etnisk herkomst er frivillige, mens tallet for befolkningen som helhed er 35 %.

På frivilligjob.dk er omkring en femtedel af de frivilligjobsøgende - eller omkring 2.200 mennesker i 2016 - født i et andet land eller har forældre, der er. En af grundene er volunteering.dk, hvor vi giver folk, der (endnu) ikke læser dansk, mulighed for at søge et frivilligjob på engelsk. En anden er måske, at de fleste frivillige i Danmark rekrutteres via opfordringer (52 % ifølge SFI), og at mennesker, der har været i Danmark i en kortere periode, i mindre grad end befolkningen som helhed har et netværk, der opfordrer dem til at melde sig som frivillige - og derfor søger på nettet.

 • 82 % er kvinder
 • 18 % er mænd

Tendensen har været den samme så længe, som vi har undersøgt det på frivilligjob.dk: Flest af dem, der søger deres frivillige arbejde på nettet, er kvinder.

 • 79 % søger et kontinuerligt frivilligt arbejde
 • 9 % søger afgrænsede forløb på fx en uge eller en måned
 • 12 % søger korte jobs af fx en dags varighed

Langt de fleste søger et frivilligt arbejde, de kan engagere sig i over en længere periode. Men rigtig mange bruger sitet til at finde korte og afgrænsede forløb - fx i indsamlinger eller på ferielejre eller festivaller.

Måske er det meget naturligt, når knap halvdelen er frivillige for første gang, og mange har travlt med arbejde eller studie, at man vil engagere sig korvarigt og se det frivillige arbejde an, før man melder sig til noget mere permanent?

Tak til alle, der har taget sig tid til at besvare vores spørgeskema - vi sætter pris på, at I har hjulpet os med at blive klogere!

Spørgsmål?
Kontakt Marie fra frivilligjob.dk, hvis du har spørgsmål til undersøgelsen.