FRIVILLIGPROFILEN 2013

Frivilligprofilen er frivilligjob.dks årlige frivillig-undersøgelse - der hvert år sendes til alle, der har søgt et frivilligt arbejde via frivilligjob.dk i tredje kvartal. I 2013 sendte vi spørgeskemaet til 2.206 personer, og 736 besvarede det.
Hvem er de frivillige?

Den typiske frivilligjob.dk-ansøger er:

UNG: 68,3 % er under 30, mens kun 8,5 % er 50 eller derover.

KVINDE: Hele 85,8 % af ansøgerne er kvinder.

BYBO: 42 % bor i København, og 34,4 % i enten Århus, Odense eller Aalborg. Kun 23,6 % af ansøgerne bor uden for de fire største byer.

STUDERENDE ELLER I ARBEJDE: 45,2 % er studerende, mens 31,9 % er i arbejde. 14,6 % er ikke i arbejde, og 4,5 % er på efterløn eller pension.

VELUDDANNET: Blandt de studerende læser 51,4 % på en lang videregående uddannelse og 21,9 % på en mellemlang. Blandt de færdiguddannede har 30,1 % en lang videregående uddannelse og 25,1% en mellemlang.

ETNISK DANSKER: Langt størstedelen er, som i befolkningen generelt, født af forældre, der er vokset op i Danmark. 17,7 % har forældre, der er vokset op uden for Danmark - af dem er ca. halvdelen vokset op i et europæisk land og ca. halvdelen i et ikke-europæisk land.

Erfaring med frivilligt arbejde
41,3 % søger deres første frivillige arbejde via frivilligjob.dk, mens 58,7 % har erfaring med frivilligt arbejde. At så mange er førstegangsfrivillige hænger sandsynligvis sammen med, at aldersgennemsnittet blandt frivilligjob.dks brugere er lavt. 

67,5 % af ansøgerne er ikke frivillige på det tidspunkt, hvor de søger via frivilligjob.dk, mens 27,7 % søger et frivilligt arbejde ud over det frivillige arbejde, de allerede er i gang med. Kun 4,8 % søger, fordi de ønsker at skifte frivilligt arbejde. 

Antal frivillige - og årsager til ikke at blive frivillig
I løbet af 2013 sendte ansøgere 11.168 ansøgninger til organisationer via frivilligjob.dk. I gennemsnit sender en ansøger 1,73 ansøgninger - dvs. at de 11.168 ansøgninger er sendt af omkring 6.500 mennesker. 74,9 % af ansøgerne ender med at engagere sig i et eller flere af de frivillige jobs, de søger - svarende til godt 4.800 frivillige i 2013.

De 25,1 %, der ender med ikke at engagere sig i frivilligt arbejde som følge af deres ansøgning, angiver som de primære årsager, at:

1. Organisationen havde allerede fået frivillige nok (35,2 %)
2. Jeg er efterfølgende blevet forhindret i at deltage (33,3 %)
3. Jobbet viste sig at være for tidskrævende (20,3 %)
4. Jobbet svarede ikke til mine forventninger (19,5 %)
5. Jeg følte mig ikke ret godt modtaget af organisationen (13,3 %)

Motiver til frivillighed
Top 10 grunde til at melde sig som frivillig er:
1. Vil gøre nytte for andre (79,6 %)
2. Vil udvikle mig som person (69 %)
3. Vil have erfaring på CV'et (55,4 %)
4. Vil tilegne mig kompetencer (53,8 %)
5. Vil påvirke samfundet postitivt (42,9 %)
6. Vi skabe og/eller udvide netværk (39,9 %)
7. Vil skabe mening i livet (27,8 %)
8. Vil gøre noget inden for et specifikt område (26,5 %)
9. Vil gøre noget konkret i stedet for at donere penge (25,2 %)
10. Vil holde mig beskæftiget, mens jeg søger job (23,7 %)

Respondenterne kunne angive flere kategorier, hvilket er årsagen til, at den samlede svarprocent overstiger 100.