OM FRIVILLIGJOB.DK

Vi skaber kontakt mellem organisationer og frivillige

Frivilligjob.dk er Danmarks største jobportal for frivilligt arbejde. I 2015 genererede vi værdi for 318 millioner kroner* - det svarer til 8.600 frivillige og mere end 1.6 millioner frivillige timer.

På frivilligjob.dk ligger der altid mere end 2.000 jobopslag. Vi viser bredden i det frivillige arbejde og inspirerer mennesker til at finde netop det frivillige arbejde, der matcher deres interesser og kompetencer. Derfor har vi meget få grænser for, hvem der må bruge frivilligjob.dk til at søge frivillige. Side om side med opslag fra traditionelle foreninger som Røde Kors, DGI og Det Danske Spejderkorps finder du opslag fra fx græsrodsorganisationer, socialøkonomiske virksomheder og projekter, der er igangsat af offentlige institutioner.

Det er gratis at bruge frivilligjob.dk, både for dig, der vil være frivillig, og for dig, der søger frivillige til din forening eller organisation. Det er nemlig vigtigt for os, at alle har mulighed for at bruge frivilligjob.dk - også små og nystartede foreninger, der ikke har midler til annoncering andre steder.

Friviligjob.dk har eksisteret siden 2005 og er et projekt under Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe). Vi er et non-profit projekt, der er finansieret af pulje- og fondsmidler. Størstedelen af finansieringen kommer fra Social- og Indenrigsministeriet.

* (Udregningen baserer sig på antallet af personer, der sender en ansøgning og starter som frivillige samt Frivilligrapport 2014 (timetal). Værdien i kroner er beregnet ud fra tal anvendt i Thomas P. Boje og Bjarne Ibsen: Frivillighed og non-profit i Danmark - omfang, organisation, økonomi og beskæftigelse, 2006. Den timeløn, vi beregner ud fra, er i 2004-niveau).