Borgere med anden etnisk baggrund end dansk er en meget forskelligartet gruppe med baggrund i mange forskellige nationaliteter, kulturer, familiemønstre, religiøse og sociale tilhørsforhold. De har forskellig tilknytning til Danmark, da nogle er født og opvokset her, mens andre er udvekslingsstuderende, udenlandske medarbejdere med ledsagende familiemedlemmer, personer med permanent opholdstilladelse eller flygtninge.Barrierer for frivilligt engagement

Den seneste undersøgelse fra SFI viser, at 21 % af ikke-vestlige indvandrere har været frivillige inden for det seneste år, hvorimod tallet for den øvrige befolkning er 35 %. Undersøgelsen omhandler dem, der har opholdt sig mindst fem år i Danmark og som kan gennemføre et interview på dansk. Den frivillige deltagelse må derfor antages at være endnu mindre hos dem, der har opholdt sig mindre end 5 år i Danmark og som har begrænsede danskkundskaber.

Den lavere deltagelse kan skyldes manglede tid eller lyst, men det kan også skyldes kulturelle og sproglige barrierer, eller at der ikke er de samme traditioner for frivilligt arbejde i deres oprindelsesland. I SFI’s undersøgelse konkluderes det, at motivation ikke lader til at være problemet, men derimodmanglende viden om, hvordan man kommer i gang, og særligt manglende opfordringer til at deltage. Nogle har nemlig i mindre grad adgang til sociale netværk, som kan opfordre dem til at blive frivillig, hvilket ifølge undersøgelsen er en af hovedårsagerne til, at mennesker starter som frivillige. Der er således 52 % af de frivillige, som opgiver ”opfordringer” som anledningen til at komme i gang. For ikke-vestlige indvandre er det kun 25 %, som oplever at blive opfordret til at engagere sig i frivilligt arbejde.Relationer bygger bro

Det er særligt relationer af en mere brobyggende karakter, der kan have betydning for muligheder og deltagelse. Nære og stærke forbindelser til fx familie og venner er værdifulde som kilde til støtte og opbakning, mens relationer til personer uden for nærmiljøet kan give adgang til en bredere vifte af muligheder og ressourcer. Det øger den enkeltes sociale berøringsflade, hvilket kan kompensere for manglende kendskab til muligheder for at arbejde frivilligt og øger muligheden for at blive opfordret til at tage del i de frivillige fællesskaber.

Der er således nogen, der har brug for mere viden om frivilligt arbejde og om de forskellige muligheder, mens andre har brug for en opfordring for at komme i gang med frivilligt arbejde. Der var ifølge Danmarks Statistik pr. 1. januar 2016 i alt 5.707.251 indbyggere i Danmark, hvoraf 703.873 var indvandre eller efterkommere fra mere end 200 forskellige lande. Det svarer til 12,3 pct. af den samlede befolkning. 7,9 procent har ikke-vestlig oprindelse, mens 4,4 procent har en vestlig oprindelse (EU-lande, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand). I 2015 fik knap 11.000 mennesker asyl i Danmark, og der var ca. 12.000 familiesammenføringer.


Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik Accepter