Denne sektion af Frivilligjob.dk har fokus på mangfoldig rekruttering. Håbet er, at vi kan være med til at sætte fokus på mulighederne og til at inspirere udviklingen af det fantastiske arbejde, som allerede finder sted i mange frivillige foreninger og initiativer og i landets frivilligcentre. Vores sider om mangfoldig rekruttering henvender sig til alle, som gerne vil arbejde mere med deres nuværende strategier og arbejdsgange inden for rekruttering og fastholdelse af frivillige. Du kan læse mere om Frivilligjob.dks og FriSes vision for et stærkt og mangfoldigt civilsamfund her.

Civilsamfundet fremmer forpligtende fællesskaber omkring meningsfulde aktiviteter, som inddrager mennesker i sociale netværk og giver adgang til nye ressourcer og muligheder. Civilsamfundet opbygger på den måde social kapital. Det vil sige, at netværk eller relationer kan opfattes som en form for kapital, man som individ kan være i besiddelse af. Mennesker med et godt netværk har eksempelvis bedre adgang til social støtte og nemmere ved at få et arbejde eller nye venner, fordi det at indgå i forskellige netværk giver adgang til mellemmenneskelige ressourcer. På samme positive måde kan en forening med et godt netværk få adgang til ny viden og nye samarbejdspartnere, en større faglig udvikling og en mere bæredygtig konstruktion. Det er således af stor værdi at indgå i mange netværk, fordi fællesskabet giver støtte og gør det nemmere at forfølge individuelle og kollektive mål.

Læs mere her.