I 2017 søgte 11.013 mennesker et frivilligt arbejde på frivilligjob.dk. Men hvem er det, der søger deres frivillige arbejde på nettet? Det har 941 af de personer, der søgte et frivilligjob i 2017, hjulpet os med at blive klogere på.Unge, studerende og førstegangsfrivillige

 • 57 % er under 30 år
 • 43 % er frivillige for første gang
 • Godt 34 % er studerende

Spurgt, hvorfor de er frivillige, svarer de unge studerende:
 • Jeg føler, jeg gør en forskel (66 %)
 • Jeg føler jeg har styrket mit CV (45 %)
 • Jeg får nye faglige komptencer (35 %)
 • Det frivillige arbejde giver mig en større indsigt i vores samfund (35 %)
 • Det frivillige arbejde byder på gode oplevelser (35 %)Det grå guld er også frivillige

 • 34 % er 31-60 år, og 8 % er over 60 år 
 • 38 % er i arbejde
 • 18 % modtager overførselsindkomst
 • 4,8 % modtager efterløn eller folkepension

Størstedelen af de 11.013 mennesker, der søgte et frivilligt arbejde i 2017, er unge. Men sitet bruges også af andre; fx er det grå guld med 4,8 % - eller knap 530 mennesker - efterlønsmodtagere og folkepensionister, også at finde blandt de, der søger deres frivillige arbejde online.Frivillige fra hele Danmark

 • 8 % bor i Region Nordjylland
 • 25 % bor i Region Midtjylland
 • 20 % bor i Region Syddanmark 
 • 7 % bor i Region Sjælland
 • 39 % bor i Region HovedstadenBorgere med anden etnisk baggrund

 • 76 % er født i Danmark af forældre, der er født i Danmark
 • 7 % er født i Danmark af forældre, der er født uden for Danmark
 • 8 % er født i et land uden for EU
 • 4 % er født i et andet EU-land

Man ved fra andre undersøgelser, at mennesker med anden etnisk oprindelse end dansk er underrepræsenterede i det frivillige arbejde - desværre. En SFI-rapport fra 2012 viser fx, at 21 % af danskere af anden etnisk herkomst er frivillige, mens tallet for befolkningen som helhed er 35 %.

På frivilligjob.dk er omkring en femtedel af de frivilligjobsøgende - eller omkring 2.200 mennesker i 2017 - født i et andet land eller har forældre, der er. En af grundene er volunteering.dk, hvor vi giver folk, der (endnu) ikke læser dansk, mulighed for at søge et frivilligjob på engelsk. En anden er måske, at de fleste frivillige i Danmark rekrutteres via opfordringer (52 % ifølge SFI), og at mennesker, der har været i Danmark i en kortere periode, i mindre grad end befolkningen som helhed har et netværk, der opfordrer dem til at melde sig som frivillige - og derfor søger på nettet.

Flest kvinder er frivillige

 • 80 % er kvinder
 • 19 % er mænd
 • 1 % ønsker ikke at oplyse

Tendensen har været den samme så længe, som vi har undersøgt det på frivilligjob.dk: Flest af dem, der søger deres frivillige arbejde på nettet, er kvinder.Flest ønsker et kontinuerligt frivilligt arbejde

 • 62 % ønsker et kontinuerligt frivilligt arbejde (fx besøgsven, lektiehjælper eller spejderleder)
 • 17 % ønsker afgrænsede forløb på fx en uge eller en måned (fx sommerlejr, festival eller planlægning af event)
 • 7 % ønsker kortvarige enkeltdags frivilligjob (fx frivillig ved en indsamling eller koncert)

Langt de fleste ønsker et frivilligt arbejde, de kan engagere sig i over en længere periode og det er det, de fleste bliver frivillige som: 84 % ender i et kontinuerligt frivilligjob. Men rigtig mange bruger sitet til at finde korte og afgrænsede forløb - fx i indsamlinger eller på ferielejre eller festivaller. 

Måske er det meget naturligt, når knap halvdelen er frivillige for første gang, og mange har travlt med arbejde eller studie, at man vil engagere sig kortvarigt og se det frivillige arbejde an, før man melder sig til noget mere permanent.

Tak til alle, der har taget sig tid til at besvare vores spørgeskema - vi sætter pris på, at I har hjulpet os med at blive klogere!

Spørgsmål?

Kontakt Marie Tolstrup Hansen fra frivilligjob.dk, hvis du har spørgsmål til undersøgelsen.