Ved at inddrage flere frivillige får I mange forskellige ressourcer, erfaringer og kompetencer, som kan bidrage med ny viden og unikke perspektiver. Borgere med anden etnisk baggrund kan eksempelvis have en bedre forståelse for mennesker med den samme baggrund som dem selv og være i stand til bedre at imødekomme deres ønsker og behov. De kan på den måde måde være med til at identificere udfordringer og barrierer og være med til at udvikle nye initiativer eller sikre kvaliteten af ​​de eksisterende.

Vi har foretaget en undersøgelse omkring mangfoldig rekruttering blandt frivillige foreninger, der bruger frivilligjob.dk. Vores mål var at få mere viden om politik, praksis, muligheder og barrierer i forhold til at rekruttere frivillige fra forskellige grupper, som kan være i udsatte situationer eller som ikke deltager i frivilligt arbejde i samme omfang som andre; mennesker med en anden etnisk baggrund, mennesker med forskellige fysiske handicaps, psykisk sårbare, hjemløse, misbrugere samt folk på kontanthjælp, førtidspension eller langtidsledige.

Undersøgelsen viser, at omkring halvdelen af de adspurgte foreninger har mangfoldighed i frivilliggruppen som en værdimæssig del af foreningens fundament, og at en fjerdedel har en nedskrevet politik omkring det. Undersøgelsens ca. 750 besvarelser kom fra 605 foreninger, der har frivillige fra de forskellige grupper af mennesker, vi nævner her på siderne. De har flest frivillige blandt kontanthjælpsmodtagere, borgere med anden etnisk baggrund samt fysisk og psykisk handicappede, hvorimod hjemløse og misbrugere er mindst repræsenterede blandt de frivillige i foreningerne. 65 % af foreningerne (svarende til 390 ud af 605 besvarelser) har brugere, der samtidig yder en frivillig indsats, hvorimod lidt over 50 % (325 ud af 606) har oplevet, at brugere er gået fra at være brugere til at være frivillige.

Undersøgelsen viser også stor interesse for at inddrage endnu flere, og foreningerne efterspørger mere viden og kompetencer samt viden om, hvordan de skal håndtere, lede og motivere de frivillige.

Læs mere om:Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik Accepter