Frivilligjobs søsterportal Volunteering.dk med engelske opslag er henvendt til ansøgere, som har en international baggrund. Vi har et stort ønske om, at alle skal have mulighed for at kunne engagere sig frivilligt. Særligt for Volunteering.dk er, at manglende eller begrænsede danskkundskaber ikke bør være en hindring for deltagelse i frivilligt arbejde.

Alligevel hører vi, at internationale bliver afvist som frivillige, hvis de ikke kan dansk, selvom de har søgt via Volunteering.dk. Der kan være mange årsager, men samtaler med forskellige aktører tyder på, at det især kan bunde i manglende forventningsafstemning eller også er foreningerne tilbageholdende over for at have frivillige med ingen eller begrænsede danskkundskaber. Svend fra Frivilligcenter Aarhus hjælper internationale ud i frivillige foreninger, og hans oplevelser er: "Bare de kan lidt dansk, så er der allerede der flere muligheder".Undgå spild af kompetencer: Åben op for internationale i foreningen

På Frivilligjob.dk finder vi det ærgerligt, at nogle frivillige foreninger og organisationer går glip af kompetente mennesker som frivillige, fordi de ikke er klar til at inkorporere dem, hvis deres niveau af dansk ikke er godt nok. Mange internationale, som fx kommer til Danmark pga. arbejde eller partners job, har et stort ønske om at bidrage, lære nyt, blive integreret og gøre en forskel. Mange har før været frivillige og ønsker også at være det i Danmark. Frivilligjob.dk opfordrer foreninger til at overveje, om der er jobs i foreningen, som personer uden stærke dansk kundskaber kunne varetage. Vi opfordrer til at lave en strategi for, hvordan de internationale bliver taget godt imod og fastholdt som frivillige i forening.Nytænk opgaver og ansvarområder 

Svend fra Frivilligcenter Aarhus opfordrer foreninger til at tænke i løsere og anderledes opgaver: "En lille opgave kan være en trædesten." Ved at have flere typer opgaver lige fra praktiske til intellektuelle, så er der også mulighed for at invitere flere ind i de frivillige fællesskaber. Det kan godt være, at en international uden dansk kundskaber ikke skal være den frivillige, som har en dyb samtale med en bruger på et værested, men personen kan fx starte med at lave kaffe og på sigt i takt med, at personen lærer det danske sprog og kultur, så kan den internationale få andre opgaver og ansvarsområder.Internationale er interesseret i frivilligt arbejde
I Danmark er der en række netværk og velkomstteams, som hjælper internationale og deres familie med at finde sig til rette i Danmark og rådgiver om en lang række forhold - bl.a. kultur og samfund. Volunteering.dk spurgte et antal af de ansatte i de her netværk og teams om internationales interesse i frivilligt arbejde. De vurderer, at 29 % af de internationale er meget interesseret og 43 er interesseret i frivilligt arbejde.Vær opmærksom på begrænsningerne i arbejdstilladelser 
En arbejdstilladelse kan indeholde begrænsninger, som det er væsentligt at være opmærksom på også i forbindelse med frivilligt arbejde, da arbejdsgiver her på lige fod med arbejdsgivere for lønnet arbejde kan blive straffet for overtrædelsen af reglerne for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udgivet et skriv omkring de specifikke regler for frivilligt arbejde i forhold til de forskellige typer arbejdstilladelser - se dokumentet her

Hvis du vil vide mere om de generelle begrænsninger på arbejdstilladelser, så kan du finde mere information hos SIRI her.Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik Accepter