Fonden Mødrehjælpen åbner lokalforening med butik i Fredericia og du kan være med fra start.

Som bestyrelsesmedlem bliver du sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for at

 • stå i spidsen for og lede arbejdet i Mødrehjælpen Fredericia lokalforening med støtte fra Mødrehjælpens konsulenter.
 • koordinere og udvikle lokalforeningens aktiviteter inden for lokalforeningens formål og de rammer, der er fastlagt af Fonden Mødrehjælpen
 • åbne og sikre en fornuftig ledelse af en lokal Mødrehjælpsbutik med genbrug til børn
 • igangsætte og udvikle lokalforeningens sociale og netværksskabende aktiviteter til gavn for enlige forsørgere og børnefamilier, der står i en svær situation
 • rekruttere og pleje lokalforeningens frivillige samt skabe et stærkt sammenhold og samarbejde på tværs af lokalforeningens aktiviteter
 • Indgå i og supplere indsatsen i Mødrehjælpens partnerskab med Fredericia Kommune - herunder have tæt kontakt til samarbejdspartnere og lokale fagpersoner inden for det sociale-, familiemæssige og sundhedsfaglige område
 • udbrede kendskabet til lokalforeningens arbejde i lokalområdet gennem PR-indsatser og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere

Om dig
Du har tid og lyst til at engagere dig og deltage aktivt i at udvikle lokalforeningens aktiviteter samt opbygge og vedligeholde en sund forening. Du er initiativrig og god til at samarbejde med andre om at koordinere og skabe fælles retning. Måske er du på arbejdsmarkedet eller efterlønner/pensionist med nogle ekstra timer og overskud til at hjælpe andre. Måske har du kendskab til målgruppen eller erfaring med at opbygge og drive en frivillig forening fra andre sammenhænge.

Vi forventer, at du

 • stiller op til bestyrelsen (valgperiode 2 år)
 • kan bidrage med ca. 10-15 timer om måneden, hvor nogle opgaver kan løses hjemmefra (i opstarten må påregnes lidt ekstra timer)
 • tager ansvar og deltager i ansvars- og opgavefordelingen i bestyrelsen
 • kan deltage i bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden (i opstarten lidt oftere)
 • er loyal over for vedtægter, formål, værdier og målsætninger i Mødrehjælpens lokalforeninger og Fonden Mødrehjælpen

Det får du bl.a. ud af at være bestyrelsesmedlem i Mødrehjælpens lokalforening

 • erfaring med beslutningsprocesser og samarbejde i en frivilligdrevet forening
 • mulighed for at bruge dine kompetencer på en måde, hvor de kommer forældre og børnefamilier til gavn
 • ansvar og medbestemmelse i forhold til udviklingen af lokalforeningen.
 • tilbud om kurser, som giver dig ny læring eller afpudser dine eksisterende færdigheder
 • et netværk af engagerede mennesker, bestyrelseskolleger og medfrivillige, der brænder for at gøre en forskel for børnefamilier i Skive og omegn.

Om os
Mødrehjælpen er en organisation i rivende udvikling. Vi står overfor at starte en ny lokalforening i Fredericia. Lokalforeningen har til formål at være et lokalt holdepunkt for gravide og børnefamilier, der befinder sig i en svær situation. Lokalforeningen afholder familieaktiviteter, der skaber netværk og gode oplevelser for børn og forældre. Derudover skal lokalforeningen åbne og drive en Mødrehjælpsbutik med genbrug til børn, hvor overskuddet går til de sociale aktiviteter for familier i lokalområdet og til Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Fredericia
 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Ledelse af aktiviteter, Økonomi og fundraising
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Mødrehjælpen

Info om organisationen:

Mødrehjælpen
 • Opdateret den: 21.06.19
 • Udløb: 31.08.19
Andre jobs fra organisationen: