Lokalforening RECOVERY BULLS Slagelse har brug for dig, der vil være med til at indsamle en vigtig del af det økonomiske grundlag for lokalforeningens arbejde.

Arbejdsopgaver
Som ansvarlig for fundraising i lokalforeningens bestyrelse står du bl.a. for at

 • koordinere lokalforeningens fundraising-indsats med afsæt i de rammer, som er fastlagt i bestyrelsen og RECOVERY BULLS
 • formidle værdien af lokalforeningens idrætsaktiviteter og være med til at sikre det økonomiske grundlag for at tilbyde hjælp til RECOVERY BULLS målgruppe
 • finde frem til og ansøge mulige lokale fonde, virksomheder og sponsorer
 • opbygge og pleje kontakten til donorer, virksomheder og fonde ift. at indgå sponsorater og samarbejder m.v.
 • Følge op på evt. dokumentationskrav

Om dig
Du er god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt. Du er udadvendt og kan lide at opsøge og pleje kontakten til partnere og donorer med henblik på at skaffe midler til gennemførelse af foreningens aktiviteter for målgruppen. Du kan samarbejde med de øvrige medlemmer i lokalforeningsbestyrelsen, men kan også arbejde selvstændigt ift. at koordinere indsatsen omkring et fundraising-udvalg.

Vi forventer af dig, at du

 • stiller op til og bliver medlem af lokalforeningens bestyrelse
 • deltager i bestyrelsesmøder ca. 6 gange om året (i starten lidt oftere)
 • kan bidrage med 5-8 timer om måneden, hvor en del af opgaverne løses via e-mail og telefon
 • har lyst til at bidrage til lokalforeningens udvikling og finde på tiltag, som styrker lokalforeningens arbejde
 • er loyal over for formål, værdier og målsætninger i RECOVERY BULLS Slagelse´ lokalforening og RECOVERY BULLS Danmark.

 Det får du bl.a. ud af at være frivillig i RECOVERY BULLS Slagelse´ lokalforening

 • netværk af dygtige bestyrelseskolleger og medfrivillige, som brænder for at gøre en forskel for socialt udsatte
 • ansvar og medbestemmelse omkring lokalforeningens indsatser
 • sparring på dine ansøgninger og mulighed for at deltage i kurser, som giver dig ny læring eller skærper dine eksisterende kompetencer
 • erfaring med kapacitetsopbygning af en frivillig forening og indsigt i projektudvikling og -styring

Om os
RECOVERY BULLS er en organisation i rivende udvikling. Vi står overfor at starte en ny lokalforening i Odense. Lokalforeningen har til formål at være et lokalt holdepunkt for socialt udsatte, der befinder sig i en svær situation. Lokalforeningen afholder idrætsaktiviteter, der skaber netværk og gode oplevelser for deltagerne.

RECOVERY BULLS er et idrætsfællesskab, der bygger på samhørighed, frivillighed og kærlighed. Vi tror på, at man gennem forskellige idrætsaktiviteter kan løfte livsglæden hos mange udsatte. Formålet med sportsholdet er at sætte en idrætsbevægelse i gang for den del af befolkningen, der ikke reelt har adgang til de eksisterende idrætsfællesskaber.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Træning og idræt, Økonomi og fundraising
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte, Sport og idræt
 • Længere forløb
 • Organisation: Recovery Bulls
 • Opdateret den: 01.05.19
 • Udløb: 30.07.19
Andre jobs fra organisationen: