Vi søger frivillige til aftenvagt samt weekendvagt. Alle frivillige tilknyttet huset har til opgave at tage ca 3 vagter pr. måned. Tidspunkterne for vagten er efter eget valg og varigheden er 4 ½ time. 

Haderslev Krisecenter er en selvejende døgninstitution beliggende i Haderslev by, som tilbyder sikkert ophold til psykisk/fysisk voldsramte kvinder med eller uden børn.

Alle kvinder tildeles en kontaktperson og alle børn tildeles en socialfaglig pædagog som kontaktperson.

Der er tæt samarbejde mellem personale og frivillige i dagligdagen for at sikre et kontinuerligt og højt fagligt niveau.

Huset har 6 ansatte og 20 frivillige.

Det frivillige arbejde er fast struktureret og beskrevet og understøtter således krisecentrets hovedopgave. Alle frivillige er engagerede kvinder med forskellige baggrunde og erfaringer.

Opgaver som løses af frivillige:

 • Skabe ro og tryghed og stå til rådighed for beboere
 • Yde omsorg, samvær og mindre aktiviteter med kvinder og børn
 • Børnepasning
 • Tømme postkasse
 • Få administrative opgaver
 • Passe rådgivnings telefonen og døren.
 • Praktiske opgaver som understøtter dagligdagen og kvinderne, fx lettere oprydning og rengøring

Opgaverne kan variere meget, nogle gange er der mange opgaver og andre gange meget stille.

Vi søger:

Vi søger dig som har lyst og overskud til samvær med mennesker med udfordringer i deres liv.

Du må gerne være fagperson med fx pædagogisk, psykologisk, social- eller sundhedsfaglig baggrund, men det er ikke et krav. Vi vil gerne have frivillige med forskellige baggrunde så vi afspejler det samfund vi er en del af.

Du kan lide en uforudsigelig hverdag med samvær med kvinder og børn og opgaver af praktisk karakter.

Du skal kunne udvise ro, venlighed og overskud. Desuden skal du have lyst til at bidrage konstruktivt til øvrige frivillige og ansatte samt tage medansvar for vagtplanlægningen og kunne arbejde og stå indefor centrets værdisæt.

Oplæring:

Som frivillig vil du blive sidemandsoplært af erfarne frivillige. For at sikre den faglige kvalitet i huset, skal du som frivillig deltage i kurser og uddannelsesforløb, modtage supervision efter behov og deltage i fællesmøder for frivillige.

Tidsforbrug:

Du kan vælge vagten på følgende tidspunkter.

Hverdage kl.17-21.30 

Weekend kl.8-12.30 / 12.30-17 / 17-21.30 

Det forventes at du tager 3 vagter pr. måned og deltager i møder og kompetanceudvikling.

Vi kommunikerer via mail og du kan altid få kontakt i tvivlsituationer.

Er du interesseret?

Så skynd dig at sende en kortfattet ansøgning via "Kontakt organisation"

Skriv lidt om dig selv, din baggrund og hvad du kan bidrage med som frivillig på Haderslev Krisecenter.

Herefter vil du blive kontaktet for en rekrutteringssamtale.

 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Café og værested, Praktisk arbejde, Øvrige
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Haderslev Krisecenter
 • Opdateret den: 22.06.22
 • Udløb: 17.12.22