Mødrehjælpens lokalforening i Vordingborg søger een eller flere fundraisingsfrivillige, som vil stå for den lokale fudnraisingsindsats i lokalområdet.

Som fundraiser står du f.eks. for at

 • Søge kommunerne i området om "prg 18 midler" til aktiviteter for områdets børnefamilier
 • Finde og søge lokale fonde om støtte til aktiviteter for områdets børnefamilier
 • Holde oplæg i lokale loger og foreninger for at udbrede kendskabet til foreningens virke og gerne opnå økonomisk støtte derfra til vore aktiviteter
 • Opsøge lokale virksomheder, oftest supermarkeder, med henblik på naturalie-donationer til vore aktiviteter (alt fra brik-juices og sandwiches til cykelanhængere og nye reoler eller en ny vaskemaskine til butikken...)

Optimalt set er i et par stykker som samarbejder om fundraisingsopgaven i et fundraisingsudvalg. Du må derfor gerne inddrage andre i arbejdet.

Du er meget velkommen til at kontakte foreningskonsulent, Jakob Knudsen pr. telefon eller mail, for at høre mere om den nye lokalforening og om opgaven som fundraiser. Find kontaktinfo på Mødrehjælpens hjemmeside 

Om dig

Du er god til at formulere dig både skriftligt og/eller mundtligt. Du er udadvendt og kan lide at opsøge og pleje kontakten til partnere og donorer med henblik på at skaffe midler til gennemførelse af foreningens aktiviteter for målgruppen. Du kan samarbejde med medlemmer i lokalforeningsbestyrelsen, men kan også arbejde selvstændigt.

Vi forventer af dig, at du

 • kan bidrage med 4-5 timer om måneden, hvor en del af opgaverne løses via e-mail og telefon
 • har lyst til at bidrage til lokalforeningens udvikling og finde på tiltag, som styrker foreningens arbejde
 • har evt. lyst til indgå i bestyrelsen og deltage i bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden
 • er loyal over for værdier og målsætninger i Mødrehjælpen

Det får du bl.a. ud af at være frivillig i vores lokalforening

 • netværk af dygtige medfrivillige, som brænder for at gøre en forskel for udsatte børnefamilier
 • ansvar og medbestemmelse omkring lokalforeningens indsatser
 • sparring på dine ansøgninger og mulighed for at deltage i kurser, som giver dig ny læring eller skærper dine eksisterende kompetencer
 • indsigt i hvordan en frivillig forening arbejder med at udvikle projekter
 • erfaring med kapacitetsopbygning af en frivillig forening og indsigt i projektudvikling og
  -styring

Om os

Vores lokalforening har egen børnetøjsbutik i Algade 59 i Vordingborg. Overskuddet fra driften af butikken går bla. til at lave aktiviteter for lokalområdets gravide og børnefamilier. Herudover finansieres aktiviteterne vha lokalt fundraisede midler.


Facebook

Følg os på ”Mødrehjælpen Vordingborg lokalforening”
https://www.facebook.com/MhjVordingborg

Bliv ven med os:
https://www.facebook.com/vordingborg.lf
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Kommunikation og IT, Økonomi og fundraising
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Mødrehjælpen

Info om organisationen:

Mødrehjælpen

 • Opdateret den: 17.10.20
 • Udløb: 31.12.20
Andre jobs fra organisationen: