Frivillige søges til at støtte socialt sårbare kræftpatienter

Ingen skal stå alene med kræft. Kræftens Bekæmpelse har brug for flere frivillige navigatorer, der kan støtte socialt sårbare kræftpatienter. Måske er det noget for dig?

Som kræftpatient kan det være vanskeligt, at håndtere et belastende sygdoms forløb og at navigere i de mange informationer, aftaler, undersøgelser og behandlinger, der følger med kræftsygdommen.
Er der ingen pårørende eller er det sociale netværk lille, kan det være særligt svært. 

Som frivillig navigator:

 • Hjælper du patienten med at skabe overblik i sit kræftforløb
 • Tager du efter behov med patienten til vigtige samtaler på sygehuset (bisidder)
 • Lytter du til patientens bekymringer og glæder i kræftforløbet
 • Finder du sammen med patienten vej til rådgivning og støtte

Navigator kan også støtte op om at løse praktiske problemer, f.eks. at arrangere transport, møder med kommune og hospital. 

Hver enkelt navigatorforløb er kun for en periode på cirka seks måneder. Derfor er det afgørende, at den støtte, du giver som navigator, er baseret på anerkendelse og ”hjælp til selvhjælp”, så patienten styrkes og tilegner sig færdigheder, som kan bruges i kræftforløbet.

Vi søger

Frivillige, som 

 • Har stor indlevelsesevne og empati
 • Er god til at skabe struktur og overblik 
 • Trives med at være opsøgende og vedholdende
 • Kan lide at arbejde selvstændigt
 • Ser muligheder frem for begrænsninger
 • Har adgang til computer

Derudover er det vores erfaring, at det kan være en fordel at have

 • En god portion livserfaring
 • Arbejdet med kræftramte/ socialt sårbare mennesker enten som professionel eller frivillig 
 • En baggrund inden for f.eks. det sundhedsfaglige, socialfaglige eller pædagogiske område

Vi tilbyder

 • Uddannelse som navigator og løbende sparring 
 • Et netværk med andre frivillige navigatorer
 • Ingen udgifter i forbindelse med din frivillige indsats
 • Et frivilligjob med mening


En forudsætning for, at blive frivillig Navigator er, at du deltager i navigator kursusforløb, netværks møder og supervision. Frivilligjobbet er ulønnet.

Der vil blive afholdt samtaler til frivilligjobbet i løbende. Vi finder i fællesskab en dato, der kan passe.
Samtalerne vil hovedsageligt blive afholdt i kræftrådgivningen i Hillerød, men dit job som navigator, kan være de fleste steder i Region H, alt efter hvor din patient bor.

Fælles møder og supervision afholdes i vores Kræftrådgivninger i Hillerød, Herlev og København.

Tidsforbruget er cirka 3 timer om ugen. Frivilligopgaverne foregår fortrinsvis i dagtimerne. Det ugentlige timeforbrug dækker over møder med kræftpatienten, netværksmøder og supervision. Dertil kommer eventuel transporttid.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Kræftens Bekæmpelse
 • Opdateret den: 20.06.22
 • Udløb: 20.12.22
Andre jobs fra organisationen: