Vi søger to engagerede og dygtige teamledere til Kanten - vores aktivitetshus for hjemløse unge

Kanten er beliggende på Nørrebro og er pt. organiseret med ca. 20 frivillige, en daglig leder og en teamleder. Ledelsesansvaret ligger hos den daglige leder og teamlederne og vi tilstræber at der minimum er én leder til stede i åbningstiden.

Vi søger to teamledere med to forskellige profiler:

En teamleder som har ansvaret for at fastholde og udvikle nuværende og nye aktiviteter i og udenfor huset, samt en teamleder som holder styr på vagtplanen og har mod på at koordinere møder, kurser, mv.

Fælles for begge stillinger er:

 • Oplæring, instruktioner, mv.
 • Have overblikket og sørge for at f.eks. de praktiske opgaver løses for hver vagt, den socialfaglige linje holdes (med f.eks. brugerinddragelse i husets aktiviteter, mv.) og aktiviteterne afvikles som planlagt.
 • Det overordnede ansvar, herunder håndtering af konflikter eller andre episoder der skal tages hånd om.
 • Bagvagt pr. telefon i åbningstiden (sjældent)
 • Introduktionssamtaler med nye brugere
 • Følge op på den daglige dokumentation

En stor del af vores brugere har mere komplekse problemstillinger end blot hjemløsheden. F.eks. psykisk sygdom, udfordringer ved at agere i relationer og sociale sammenhænge. Derfor er det også vigtigt at du er bevidst om dine egne grænser og formår at sætte dem.

Vores forventninger til begge teamledere er at de:

 • Kan tage minimum 3 vagter pr. måned og tage del i vores arbejde i minimum et år.
 • Deltage på personalemøde ca. hver anden måned samt ledermøder med samme interval
 • Deltage på netværksmøder med samarbejdspartnere i det omfang det giver mening
 • Tager lederskabet og teten på udviklingen af enten en ny aktivitet, eller videreudvikling af en eksisterende. F.eks. med fokus på brugerinddragelse, udvidelse af åbningstider, sammenspil med de andre aktiviteter, mv.
 • Drives af et engagement, en vilje og et mod på at prøve nye ting i rammer som de selv er med til at sætte.

Til gengæld får du som teamleder:

 • Vidde rammer og plads til store armbevægelser
 • Muligheden for at afprøve og udvikle dine lederkompetencer
 • Lov til at sætte dit eget præg på vores tilbud
 • Invitationer til deltagelse på relevante kurser og arrangementer i vores netværk
 • Del i det fællesskab vi har på både Kanten men også i Røde Kors Hovedstaden
 • Supervision
 • Fantastiske erfaringer til jeres CV´er

Ansøgningsfrist 1. juni – opstart forventes start juni

Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til os og vi kvitterer med en kop kaffe og en samtale.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Café og værested, Ledelse af aktiviteter, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors Hovedstaden
 • Opdateret den: 16.05.19
 • Udløb: 01.06.19
Andre jobs fra organisationen: