SINDs besøgsvenstilbud i Aarhus kommune søger frivillige besøgsvenner til psykisk sårbare mennesker i Aarhus Kommune

Som besøgsven hjælper du med at bryde ensomheden hos et psykisk udsat menneske som savner social kontakt i hverdagen. Du får derfor til opgave med udgangspunkt i borgerens eget hjem,  at skabe en god og ligeværdig relation ved at komme forbi, til en kop kaffe, en gåtur, tale i telefon eller andet, en gang om ugen eller hver fjortende dag i en til to timer, alt efter, hvad I bliver enige om.

Vi matcher dig med en borger der har samme interesser som dig, og du bliver klædt på til opgaven gennem bl.a et introduktionskursus. 

Vi forventer, at du er empatisk, rummelig, mødestabil og ansvarlig, samt at du kan binde dig for minimum et halvt år. Det er ligeledes et krav, at du er eller bliver medlem af Landsforeningen SIND.

Til gengæld får du: 

 • Erfaring, viden og kompetencer i at arbejde med udsatte og ensomme voksne med sindslidelser
 • Sparring efter behov og professionel supervision
 • Tilbud om spændende kurser og kompetenceudvikling
 • Fællesskab og sociale arrangementer med andre besøgsvenner i et velfungerende frivillignetværk

 

Om SINDs besøgsvenstilbud

SIND-Nettet er en besøgsaktivitet for borgere med en sindslidelse eller med psykiske udfordringer.

En frivillingkoordinator i SIND-Nettet formidler kontakt mellem en frivillig besøgsven og en borger, der ønsker at modtage besøg 1- 2 timer om ugen eller hver 14. dag. Besøgene foregår med vægt på ligeværdighed og gensidighed i det sociale samvær og de fælles aktiviteter - uden social eller psykiatrisk behandling.

 

SIND-nettet er en aktivitet under SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed. Læs mere på www.sind.dk 

 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Aarhus C
 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Sind - Landsforeningen for psykisk sundhed
 • Opdateret den: 29.04.24
 • Udløb: 29.10.24
Andre jobs fra organisationen: