Klub MOVE - et trygt mødested for unge, der savner at være en del af et fællesskab 

Vores mål er, at de 12 - 17 årige får en aktiv fritid og får vist en vej ud i samfundet væk fra den ensomhed, de ofte oplever derhjemme eller i skolen. Klub MOVE er et sted med gode oplevelser og et stærkt fællesskab. Her bliver de unge mødt af nærværende voksne, der har tid og overskud til at være sammen med dem – på en måde der tilfredsstiller deres behov for positiv, vedholdende kontakt. Dvs. at de møder agenter, der kan rumme deres udfordringer, være gode rollemodeller og vise en vej til Ungdomsklubben, fritidsjobbet, idrætsforeningen, kontakten til de andre unge i klubben eller andet, der kan skabe værdi og indhold for dem – også når Klub MOVE igen afsluttes. 

Hvad består min frivilligopgave i?:

Som frivillig agent bliver du matchet med en ung i en én til én relation. Du bliver den unges kontakt gennem 1/2 år, hvor I sammen deltager i klubeftermiddage om mandagen eller tirsdagen sammen med de andre unge og agenter. Det kan også være, at den unge gerne vil mødes med dig udover klubeftermiddagen - fx for at få hjælp til lektier, finde en fritidsaktivitet, som den unge skal hjælpes igang med eller til gode snakke omkring det at være ung. Det er ikke et krav, at du har mulighed ed for at være sammen med den unge flere dage om ugen. Det afklarer vi til den forsamtale, du inviteres til, hvis du har lyst at blive agent.

Til gengæld er det et krav, at du:

 • deltager i klubeftermiddag hver mandag eller tirsdag kl. 16.00 - 18.30 sammen med den unge
 • holder kontakten til den unge gennem ugen over SMS, snapchat etc. for at du sikrer dig, at den unge har en voksen at holde kontakt med
 • sammen med resten af dine agentkolleger planlægger og koordinerer klubeftermiddagene. Det gør I typisk kl. 18.00 - 18.30, når de unge er gået hjem fra klubben
 • deltager i to timers agentmøder hveranden/hver tredje måned sammen med de andre agenter og koordinator

Sammen med de unge laver I en plan for klubeftermiddagene med forskellige aktiviteter. Det kan fx være besøg i en ungdomsklub, madlavning, besøg på skøjtebanen i Horsens, biograftur eller brætspilshygge. Nogle gange om året er der også længere ture fx til Djurs Sommerland, en tur i klatrepark eller en sjov dag på mountainbikes i skoven. 

Hvem er de unge?

Vores unge er mellem 12 og 17 år gamle. De kommer i kontakt med os via socialrådgivere ved Horsens Kommune, der vurderer at den unge vil have gavn af et komme i Klub MOVE. De unge kan fx have svært ved at falde til i fællesskabet i deres klasse, de kan have lavt selvværd, føle ensomhed eller de har et højt skolefravær. Ofte hænger de forskellige problemstillinger sammen. I mange af de unges familier kan der også være udfordringer så som psykisk sygdom, langvarig arbejdsløshed, dødsfald, ensomhed eller søskende, der ”fylder meget” fx pga. en diagnose.

Er det noget for mig?

Hvis du synes ovenstående lyder spændende er du godt på vej. Du skal også kunne svare ja til følgende: 

 • Er rummelig og vedholdende – også selvom den unge i starten kan have svært ved at møde op til jeres aftaler.
 • Har mulighed for at være agent gennem ½ år fra den dag, du bliver matchet med den unge og at du (udover klubeftermiddage) deltager i møder med de andre agenter og leder af Klub MOVE cirka en gang hver anden måned.
 • Kan lide at tage initiativ og være igangsætter og motivator for unge, der har brug for et kærligt skub i ryggen
 • Er minimum 20 år gammel og har mod på at være den voksne rollemodel, der går forrest - men også har modet til at lade de unge tage ansvar

 

Vores agenter er:

 • voksne mænd og kvinder ml. 20 - 60 år, der har overskud og lyst til at indgå i en relation til et ungt menneske og samtidig har lyst til at bidrage til vores trygge fællesskab i Klub MOVE.
 • personer med meget forskelllige baggrunde båder personligt og fagligt

Vi stiller med andre ord ikke krav om, at du er uddannet inden for det sociale område. Til gengæld skal du have lyst til at blive en del af fællesskabet, hvor vi alle løfter i flok og hjælpes ad med at give de unge en oplevelse af fællesskab, tryghed og stabilitetet.

Du har selvfølgelig mulighed for at få en udtalelse fra os efter endt agentforløb til brug for fx optagelse på studie eller jobsøgning. 

Hvis du har lyst til at fortsætte som agent efter endt agentforløb er du selvfølgelig mere end velkommen til det - mange af vores agenter har været i klubben i flere år - det betyder også at der er god mulighed for støtte og sparring hos dem. 

Baggrund:

Klub MOVE er en del af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem, der arbejder for at sikre gode levevilkår for udsatte og sårbare børn, unge og familier. Du bliver en del af en stor forening, hvor vi sammen gør en indsats for unge.

Hvis du har fået lyst til at blive en del af vores agentteam, så kontakt os for en uforpligtende samtale om mulighederne.

Vi glæder os til at høre fra dig.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Mentor og voksenven
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Jysk børneforsorg / Fredehjem

Info om organisationen:

Jysk børneforsorg / Fredehjem
Nonprofit forening til gavn for udsatte børn, unge og familier Jysk børneforsorg/Frede...
Nonprofit forening til gavn for udsatte børn, unge og familier Jysk børneforsorg/Fredehjem er en nonprofit forening som arbejder for samfundets svageste. Foreningen består af 20 selvejende institutioner, som hver dag udøver pædagogisk og støttende arbejde for sårbare og udsatte børn, unge og familier. Som civilsamfundsorganisation bidrager vi til et stærkt og mangfoldigt civilsamfund. Dette gør vi bl.a. igennem vores frivilligdrevne tilbud, hvor ensomme og sårbare børn og unge kan tale om det som er svært, og indgå i meningsfulde fællesskaber. Vores vision er at fremme det enkelte menneskes livskvalitet via faglighed, forankring og frivillighed. Som en del af folkekirkens diakoni, har vi arbejdet for opnå dette siden 1906.

Læs mere

 • Opdateret den: 04.08.20
 • Udløb: 30.09.20
Andre jobs fra organisationen: