Alt for mange unge føler sig ensomme og uden positive relationer til voksne. Det problem vil vi gerne være med til at løse med vores team af frivillige hjertevenner.

Hvad I laver af aktiviteter, afhænger af den unges behov og jeres fælles interesser. Det kan være en gåtur, en tur i biografen, på fisketur eller på café – en hyggedag derhjemme med spil og madlavning eller bare tid til at snakke om det, der fylder. Hvor ofte I mødes eller ringer sammen vil også afhænge af jeres indbyrdes aftaler. Det afgørende er, at I sammen oplever glæden ved nye sociale oplevelser og erfaringer.

Det forventes at du som frivillig hjerteven:

  • er voksen (min 25 år), stabil og rummelig - gerne med en masse livserfaring at trække på
  • brænder for at gøre en forskel for et ungt menneske, som befinder sig i en sårbar situation.
  • har mentalt overskud og tid til at afsætte 1-2 timer pr. uge.

Vi tror på, at trygge relationer og inklusion i lokalsamfundets aktiviteter giver bedre muligheder for et godt liv nu og på længere sigt.

Som frivillig hjerteven får du:

  • Mulighed for at gøre en konkret forskel i et ungt menneskes liv.
  • Netværk med andre hjertevenner.
  • Sparring og erfaringsudveksling med koordinator samt andre hjertevenner.
  • Tilbud om deltagelse i kurser og temadage.
  • Netværk i to store organisationer indenfor det sociale område (Hjerteven er et samarbejde mellem foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem og Kirkens Korshær i Aarhus).

Hvad er Hjerteven? 

Hjerteven er for unge voksne mellem 18-30 år, som befinder sig i en sårbar situation og mangler en fortrolig voksen ven i sit liv. Med kontakten til en hjerteven får den unge - måske for første gang i sit liv - en positiv relation til en stabil voksen, som han eller hun kan støtte sig til og spejle sig i.

Du kan læse mere om det at være hjerteven på: www.hjerteven.dk 

Kunne det være noget for dig at være Hjerteven og hjælpe et ungt menneske godt på vej i livet, så send os en kort ansøgning eller ring til vores koordinator og hør nærmere.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Jysk børneforsorg / Fredehjem
Nonprofit forening til gavn for udsatte børn, unge og familier Jysk børneforsorg/Frede...
Nonprofit forening til gavn for udsatte børn, unge og familier Jysk børneforsorg/Fredehjem er en nonprofit forening som arbejder for samfundets svageste. Foreningen består af 20 selvejende institutioner, som hver dag udøver pædagogisk og støttende arbejde for sårbare og udsatte børn, unge og familier. Som civilsamfundsorganisation bidrager vi til et stærkt og mangfoldigt civilsamfund. Dette gør vi bl.a. igennem vores frivilligdrevne tilbud, hvor ensomme og sårbare børn og unge kan tale om det som er svært, og indgå i meningsfulde fællesskaber. Vores vision er at fremme det enkelte menneskes livskvalitet via faglighed, forankring og frivillighed. Som en del af folkekirkens diakoni, har vi arbejdet for opnå dette siden 1906.

Læs mere

  • Opdateret den: 04.08.20
  • Udløb: 31.08.20
Andre jobs fra organisationen: