Har du lyst til at…

 • Deltage i socialt samvær?
 • Være i kolonihaven sammen?
 • Dele din livshistorie eller andre røverhistorier?
 • Træne kroppen sammen?

Ryttervej er et kommunalt botilbud og hjem for voksne med varig fysisk og psykisk udviklingshæmning. Vi vil gerne give beboerne gode oplevelser og samvær med andre end det faste personale, fordi vi ved, at frivillige kan noget særligt i mødet med beboerne.

Har du lyst til at…

 • Blive besøgsven hos dem, der ønsker at få en gæst
 • Tage med i vores skønne kolonihave og give beboerne gode oplevelser med at være i haven
 • Dele dine livshistorier, rejseoplevelser eller andet, der kan vække interesse og dialog omkring bordet i vores hyggelige café
 • Være med og få sved på panden til fysisk træning
 • Eller sætte noget i gang ud fra dine interesser

Så vil vi meget gerne høre fra dig!

Du skal først og fremmest have lyst til samvær med målgruppen, der er mennesker med særlige behov. Der vil altid være personale fra bostedet til stede. I kolonihaven er der tilknyttet en havemand, der passer haven.

Vi håber du kan afsætte 2-4 timer pr. gang - om du kan ugentligt, hver 14. dag eller andet, betyder ikke så meget. Vi ser frem til et givende og positivt samarbejde. De nærmere detaljer om tidsrum og hyppighed taler vi om. 

Venlig hilsen

Røde Kors og Botilbuddet Ryttervej

Vil du høre mere? Send en mail til Kontakt mellem Mennesker, og vi formidler dig kontakten. 

Kontakt mellem Mennesker - Frivilligcenter Sydfyn

Kontakt mellem Menneskers formål er: at støtte det lokale frivillige sociale arbejde og gøre det synligt for de foreninger eller borgere, der ønsker at få hjælp eller deltage i frivilligt arbejde.

Kontakt mellem Mennesker:

 • fungerer som vejviser i det lokale foreningsliv
 • er samlingssted for lokalt frivilligt sociale arbejde - en stor del af vores arbejde centrerer sig om synliggørelsen af den hjælp, der efterspørges eller tilbydes
 • tilbyder frivillige sociale foreninger foreningshjælp f.eks. hjælp til projektbeskrivelser og fundraising
 • matcher borgere (som har brug for hjælp) med frivillige hjælpere
 • matcher frivillige med de foreninger, der har brug for frivillige
 • opretter selvhjælpsgrupper f.eks. sorggrupper og grupper for voldsramte kvinder
 • igangsætter nye projekter f.eks. Gå-dig-glad og Mand og mand imellem

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Frivilligcenter Sydfyn - Kontakt Mellem Mennesker
 • Opdateret den: 16.09.19
 • Udløb: 17.12.19
Andre jobs fra organisationen: