Din rolle som familieven

 • udgør en form for mentor funktion for mødre og børn som har levet med vold eller levet med et alarmerende højt konfliktniveau i hjemmet.
 • kan enten udgøre kontakt til: 1) en mor med et mindre barn 2) en mor med et større barn, hvor kontakten primært er med barnet.
 • vil være en støttende og guidende funktion for mødre og børn som har afsluttet et behandlings forløb i Mødrehjælpen.
 • kan udgøre en ekstra tillidsperson for det større barn/den unge, som vil kunne dele sine hverdagstanker og oplevelser med dig
 • vil være en ekstra voksen, moderen kan støtte sig op af i dagligdags udfordringerne som forælder
 • kan være med til at lede vejen ud i netværksskabende aktiviteter for hele familien og være et fælles tredje for mor og barn.

Vi forventer at du

 • Ønsker at arbejde med sårbare børnefamilier, både i en relation til barnet og moderen.
 • Er åben og god til at skabe en tillidsbaseret og tæt relation
 • Er rummelig, nærværende og lyttende
 • Har en støttende og anerkendende tilgang til både mor og barn
 • Er åben og nysgerrig i forhold til at livet kan leves på mange forskellige måder
 • Er i stand til såvel at have et venskab med barnet/den unge og dennes mor og samtidig at udgøre en rollemodel for dem begge
 • Er mindst 30 år
 • Kan forpligte dig til samvær min. 2 gange mdl. over en periode på 1 år

Vi tilbyder dig som frivillig

 • Muligheden for at danne en tæt relation til en familie, og have et forløb med dem som deres familieven
 • Introduktionskursus med relevant baggrundsviden om vold, gennemgang af et mentorforløb og dets udfordringer og dilemmaer.
 • Løbende gruppe supervision over 1 år.
 • Løbende relevante temaoplæg og erfaringsudvekslingsmøder med de andre frivillige i Mødrehjælpen
 • Mulighed for at blive tilknyttet den nærmeste for dig, af mødrehjælpens lokalforeninger og blive en del af deres aktiviteter. 

Ansøgere fra hele Sjælland opfordres til at søge, da familierne spreder sig i hele dette område.

 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Mødrehjælpen

Info om organisationen:

Mødrehjælpen
 • Opdateret den: 18.07.19
 • Udløb: 12.08.19
Andre jobs fra organisationen: