Os herude er et tilbud til børn og unge mellem 8 og 16 år, som har et familiemedlem (forælder, søskende, onkler/tanter, sted-/bonusforældre o.a) der sidder i fængsel, og deres forælder/værge. Vi arbejder for at skabe hyggelige fællesskaber, hvor børnene oplever at kunne spejle sig i andre børn, som står i samme situation, samtidig med at den voksne, der følges med barnet, har mulighed for støtte og samtale i en adskilt gruppe.

Grupperne mødes hver 14. dag i lige uger om torsdagen fra kl. 17 - 19 på Nørrebro. Vi afslutter hver gang med at børn og voksne spiser sammen.

Lige nu søger vi frivillige, som har lyst til at indgå i frivilliggruppen. Som frivillig lytter du og taler med forældre, og laver aktiviteter for børnene - f.eks. bagning, maling, spil og leg - og snakker med dem om større og mindre ting omkring deres hverdag. 
Overordnet set, er det din opgave som frivillig at skabe et frirum for tanker, følelser og erfaringer for den voksne, samt at bringe børnene sammen på en sådan måde, at de får størst mulig glæde af hinandens selskab. Aktiviteten er således ikke et tilbud om et terapeutisk forløb for børn eller voksne, men et fællesskab, hvor gruppedynamikken skal være den drivende kraft. 

For at blive frivillig, skal du have en socialfaglig eller sundhedsfaglig baggrund ift. børn og deres adfærd, samt noget livserfaring. Vi forventer desuden, at du både har lyst til at arbejde med børn og voksne,  er god til at lytte og er et rummeligt menneske.

Kan du se dig selv i rollen som frivillig? Så kontakt os med det samme :)

 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Børn og unge, Café og værested, Rådgivning og selvhjælp
  • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Røde Kors Hovedstaden
  • Opdateret den: 16.08.19
  • Udløb: 28.10.19
Andre jobs fra organisationen: