Mange mennesker i Danmark lever - og dør - ensomt. I Røde Kors mener vi, at ingen skal dø alene - medmindre de selv ønsker det.

I Vågetjenesten er frivillige vågere tilstede for at skabe ro og tryghed for døende i den sidste tid. Vi våger på alle tider af døgnet på plejecentre, hospitaler og i private hjem. Vågetjenesten er delt op i 5 teams. Lige nu mangler vi ansvarsbevidste teamledere til at koordinere og planlægge den frivillige indsats i teamet. Du skal være ansvarsfuld, psykisk robust og have et afklaret forhold til døden.

Dine opgaver vil være følgende:

 • Koordinere og planlægge det løbende samarbejde med distriktets plejecentre, hospitalsafdelinger og hjemmeplejen om vågeopgaver
 • Afholde samtaler med nye fri­villige
 • Samarbejde med de andre teamledere på tværs af distrikterne bl.a. om at dække opgaver
 • Ved afslutning på en vågeopgave, skal du følge op på de enkelte vagter, fx ved samtale med de frivillige vågere og pårørende eller institutionen
 • Tilbyde individuel støtte og sparring med vågerne i teamet
 • Deltage i relevante kurser, temadage, mv.
 • Afholde møder for sit team
 • Samarbejde med aktivitetsledelsen og konsulenterne på området, herunder komme med input til udvikling af aktiviteten og frivilligrekruttering
 • Sikre at vores interne system Podio, er opdateret i forhold til teamets frivillige og opgaver

Arbejdet som frivillig teamleder kræver, at du kan afsætte gennemsnitligt 6-8 timer om ugen. Vi stiller en Røde Kors mobiltelefon til rådighed, så du også kan arbejde hjemmefra – afhængig af, hvad der passer dig bedst.

Vi tilbyder dig et ansvars- og meningsfuldt arbejde, med gode muligheder for kurser og deltagelse i netværk med andre ledere, og en stærk professionel organisation til at støtte dig i opgaven.

Vi klæder dig på i forhold til opgaven og du vil altid kunne få støtte og vejledning , og den kompetenceudvikling du har brug for.
Kontakt os, så vi kan få en snak om teamlederopgaverne. 

Handicap eller funktionsnedsættelse

Hvis du lever med et handicap, sygdom eller funktionsnedsættelse, vil vi forsøge at tilpasse aktiviteten, så rammerne passer til dine behov.

Vi glæder os til at høre fra dig.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Ledelse af aktiviteter
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors Hovedstaden
 • Opdateret den: 26.08.20
 • Udløb: 31.01.21
Andre jobs fra organisationen: