I dit samarbejde med Det lokale Street Child of Sierra Leone team og vores lokale partnere, vil dine hovedopgaver være, men ikke begrænses til:

 • Hjælpe med koordinering af primær og sekundær forskning i felten. Formålet er at skabe indsigt i sammenhængen mellem børn, de fællesskaber de indgår i og andre relevante faktorer. Dette vil ske ved anvendelse af relevant teori og kontekstuel anvendelse af metode.
 • Skabe litteraturoverblik ifbm. specifikke udfordringer, for på den måde at kunne anbefale, hvordan de skal forstås og løses inden for Street Child-rammer
 • Indsamle, analysere og fortolke kvalitativ og kvantitativ data fra research.
 • Skrive og reviewe forskningsartikler, der skaber et vidensgrundlag for Street Child og andre relevante stakeholders. Artiklerne vil danne grundlag for videre forskning og initiativer.  
 • Støtte udformningen og leveringen af projekter. Dette inkludere at rejse til felten når nødvendigt.
 • Tilsyn og evaluering af projekternes fremskridt, formålet er at sikre, at de er målrettet, holder de skitserede tidsrammer og den påtænkte effekt
 • Opretholde og skabe forbindelser og samarbejde med lokale partnere og interessenter
 • At identificere potentielle lokale og internationale finansieringsmuligheder, samt skrive dybtgående finansieringsforslag efter behov

Vi søger personer der:

 • Er kulturelt forstående og respektfuld
 • Har relevante akademiske meritter
 • Har fremragende skriftlige og verbale kommunikationsfærdigheder
 • Er i stand til at arbejde uafhængigt, samt at være i stand til proaktiv arbejdsplanstyring med minimal støtte og vejledning
 • Er fleksible og kan trives i et start-up miljø
 • Er ressourcestærke, opfindsomme, reflekterende og ivrig efter at lære
 • Har en professionel og flittig fremtoning samt adfærd
 • Er oprigtigt interesserede i at forstå og bidrage til udviklingssektoren

Dette er en enestående mulighed for at gøre en stor forskel i Street Child, og vores mål, om at bekæmpe global fattigdom gennem uddannelse. Samtidigt er det en unik mulighed for at lære udviklingssektoren af kende gennem en gennemgribende oplevelse.

BETINGELSER

Som udsendt for Street Child skal du være parat til at leve og arbejde i forhold med begrænset adgang til el, rindende vand og WiFi.

Hver frivillig må være i stand til at dække egne omkostninger ifbm. transport til området samt vaccinationer. Under opholdet vil et fast dagligt beløb på 8-10€ dække indkvartering samt enhver arbejdsrelateret rejse. Den specifikke pris afhænger af det pågældende projekt. Et mere detaljeret overblik over omkostninger og udgifter vil blive stillet til rådighed for de ansøgere, der vælges til interview.

Vi beder alle vores internationale praktikanter om at fundraise 1200 €.

Fundraising er en vigtig del af arbejdet i den internationale udviklingssektor. Som en del af praktikopholdet, ser vi det som en vigtig oplevelse at se og opleve denne side af det daglige arbejde i en NGO.  

Du er ikke alene om at fundraise. Hver ansøger vil arbejde sammen med en af vores erfarne fundraising mentorer, som vil give alle de oplysninger og materialer, der er nødvendige for at nå fundraising målet. Vi er med dig gennem hvert trin af fundraising, og støtter dig med værdifulde indsigter og råd.

Vores projekter er kun muligt på grund af de penge vi finansierer. At bede om forpligtet fundraising har vist sig at være en god måde at sikre at en praktikants tid i et land efterlader et positivt aftryk, og øger bevidstheden om problemerne.
For at læse mere om, hvorfor vi beder om en fundraising forpligtelse klik her .

ANSØGNING

Nævn dine erfaringer, hvad du er intresseret i at arbejde med og hvornår du vil afsted. Din ansøgning skal helst være på engelsk, men hvis du er mere komfortabel med at skrive på dansk er det også muligt.

Hos Street Child er vi dedikerede til at beskytte børn, derfor vil vi bede om dit samtykke til at bestille en børneattest samt bede om din straffeattest.

 

 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejde i udlandet
 • Opgavetype: Frivilligt arbejde i udlandet, Praktisk arbejde, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Humanitært arbejde, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Street Child

Info om organisationen:

Street Child

 • Opdateret den: 25.10.19
 • Udløb: 10.02.20