Dyrenes Beskyttelse er en frivillig forening, der hovedsageligt er finansieret af private midler.

Vi arbejder lokalt fordelt i 13 områder i hele Danmark. Her ledes og fordeles arbejdet med dyreværn og dyreredning af en frivillig områdeformand. I hvert område er der desuden tilknyttet en række frivillige kredsformænd og -assistenter til driften af det frivillige beredskab.

Denne annonce drejer sig specielt om, at Område Ringkøbing efterlyser flere frivillige kredsformænd, der kan være med til at løfte opgaven med at hjælpe dyr i nød i Herning og Ikast-Brande kommuner.

Hvad laver en frivillig kredsformand i Dyrenes Beskyttelse?

Som kredsformand i Dyrenes Beskyttelse arbejder man ulønnet. Det er kredsformandens opgave at tage sig af lokale dyreværnssager og dyreredningssager, hvor dyr udsættes for vanrøgt eller lider på anden vis samt at hjælpe vilde dyr i nød. Dyreværnssagerne og dyreredningssagerne meldes til Dyrenes Beskyttelse via Dyrenes Vagtcentral 1812.

De lokale dyreværnssager i Område Ringkøbing drejer sig både om familiedyr, dvs. katte, hunde, kaniner, fugle mm. , landbrugsdyr som kvæg, får, geder og også heste. Der kan også være sager om dyrehandlere, dyreparker mm. Derudover hjælper vi også nødstedte vilde dyr som fugle, pindsvin mm..

I 2018 løste kredsformændene i Område Ringkøbing ca. 930 sager.

Krav til en kredsformand

•Skal have nogen viden om og respekt for dyr

•Skal have en naturlig myndighed og en høj grad af troværdighed

•Skal kunne bevare overblikket i pressede situationer, være handlekraftig, og ikke lade sig styre af følelser

•Skal have empati og forståelse for sociale/mentale problemer

•Skal kunne kommunikere med alle slags mennesker og opføre sig, så man er velkommen igen.

•Må ikke lade sig gå på af, at folk bliver vrede eller sure, når man henvender sig

•Skal beherske it på let brugerniveau

•Skal være i besiddelse af førerbevis og have adgang til en bil

 Resultater gennem dialog

Erfaringen i Dyrenes Beskyttelses er, at foreningen i langt de fleste tilfælde opnår resultater gennem dialog. Derigennem sikrer vi den bedste og hurtigste løsning for de involverede parter i en dyreværnssag, og vi løser mange dyreværnssager uden at skulle bede myndighederne om hjælp.

For at optimere arbejdet deltager kredsformændene løbende i kurser om dyrs behov, kurser om lovgivning, kommunikation, sagsbehandling og samarbejde med myndighederne. Dyrenes Beskyttelse sørger for kurser for kredsformændene, hvoraf nogle er obligatoriske for at kunne udføre arbejdet på betryggende vis. Der er desuden ansat dyrlæger til at yde faglig sparring med de frivillige i løsning af sagerne.

Tidsforbrug

Det kan være svært at sætte timeantal på, idet det meget afhænger af den frivilliges egen livssituation (familie, arbejde mm), men der skal regnes med et par timers engagement om ugen.

Hvis dette job interesserer dig, vil vi meget gerne høre fra dig.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Arbejdsplads(er): Herning
    Ikast
  • Opgavetype: Øvrige
  • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Dyrenes Beskyttelse

Info om organisationen:

Dyrenes Beskyttelse
  • Opdateret den: 13.08.19
  • Udløb: 11.11.19