Vi arbejder hver dag hårdt for hele tiden at skabe mulighed for en bedre integration mellem vores udenlandske tilflyttere og lokale i Esbjerg og Varde kommuner. Det gør vi gennem oplysning om betydningen og forståelsen af kulturforskelle, samt ved at styrke sameksistensen mellem nydanskere og danskere.

Vores debatcafe er en blanding af aktuelle temaer og demokratiske processers betydning for fællesskabet, og afholdes hver 2. uge.

Vores demokratikurser bliver afholdt løbende hele året, og her har du mulighed for at planlægge, klargøre og afholde kurserne. Udover kurserne vil der også være tilbud om ture til f.eks. Folketinget og byrådet. Formålet er at vise, hvordan landspolitiske beslutninger kan implementeres i det lokalpolitiske arbejde.

Hvad får du ud af det?

 • Du får mulighed for at lære nye kulturer at kende og møde mennesker fra mange forskellige verdensdel
 • Du får mulighed for at være koordinator på vores arrangementer
 • Du får udviklet dit netværk 
 • Du får stor indflydelse på indhold i vores debatcafe og i vores planlægning af events 

Arbejdstid

Som frivillig skal du kunne deltage i mindst 1 debatcafé om måneden, og du har mulighed for at tilmelde dig til vores kurser og sociale arrangementer løbende. Derudover skal du forvente at bruge et par timer til planlægning i den uge, hvor du deltager i afholdelse af debatcaféen.

Din kontakt til Mentornetværk i Esbjerg/Varde

Der afholdes et frivilligmøde efter behov, hvor koordinatoren på projektet deltager. Vi vil til disse møder have fokus på følgende: 

 • Ideer til indhold i debatcafé og kommende demokratikurser og sociale arrangementer
 • Synliggørelse – Hvordan vi bedst når ud til målgruppen
 • Planlægning af vagter
 • Fast kontaktperson - Din mulighed for sparring og svar på spørgsmål

Om Mentornetværk i Esbjerg/Varde

Vi er en lokal, frivillig forening, som matcher internationale tilflyttere med frivillige mentorer. Foreningens formål er at skabe gode muligheder for integration, inklusion og kulturel mangfoldighed i Esbjerg og Varde. Det gør vi blandt andet igennem vores mentorordning, hvor vi matcher nydanskere med frivillige mentorer. Derudover afholder vi sociale arrangementer for alle med interesse for foreningens arbejde, debatcafeer i begge byer, workshops og kurser, som alle er med til at inkludere nydanskere i det danske samfund og give muligheder for indflydelse og aktiv deltagelse.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Café og værested, Events og indsamling, Flygtninge og integration
 • Arbejdsområde: Kulturelt arbejde , Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Mentornetværk i Esbjerg/Varde

Info om organisationen:

Mentornetværk i Esbjerg/Varde
 • Opdateret den: 19.02.21
 • Udløb: 30.08.21
Andre jobs fra organisationen: