Der er mange flygtningefamilier med børn i Aarhus, som godt kunne tænke sig kontakt til danske børnefamilier, så de kan få mere netværk, øve det danske sprog og lære mere om dansk kultur og samfund.

Som frivillig netværksfamilie kan I hjælpe med at give en flygtningefamilie en god introduktion til det danske samfund. I kan fx hjælpe flygtningefamilien med at lære byen at kende (foreninger, butikker, legepladser, biblioteker mm.), hjælpe med at forstå breve fra kommunen og hjælpe med at øve det danske sprog og fortælle om dansk kultur og traditioner. En netværksfamilie kan fungere som som både en praktisk og social støtte på samme tid.

Når I er blevet matchet med en flygtningefamilie, mødes I minimum 1-2 gange om måneden, når det passer jer. I bestemmer selv, hvad I vil lave sammen, når I ses. Aktiviteter kunne fx være:

 • Besøge hinanden
 • Fælles madlavning/spisning
 • Tage på ture/udflugter i byen, skoven, parker eller stranden
 • Øve dansk
 • Hjælpe med lektier

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at blive netværksfamilie, andet end at man har tid og lyst til at mødes med en familie med en anden baggrund og kultur. Det er også vigtigt, at man er tålmodig i forhold til sproglige udfordringer og kulturelle forskelligheder.

Som frivillig i Dansk Flygtningehjælp bliver du en del af et større frivillignetværk. Du modtager konsulentstøtte, tilbud om relevante og gratis kurser, forsikring under det frivillige arbejde og invitationer til årlige fællesmøder med andre frivillige. 

Hvis du er interesseret i at høre mere, kan du kontakte os via kontaktformularen her på siden.

Vi glæder os til at høre fra dig og din familie!

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Aarhus C
 • Opgavetype: Børn og unge, Flygtninge og integration
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Humanitært arbejde, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Dansk Flygtningehjælp

Info om organisationen:

Dansk Flygtningehjælp

 • Opdateret den: 21.01.21
 • Udløb: 30.06.21
Andre jobs fra organisationen: