Vi søger frivillige vågere, der kan våge om natten og vil gøre en indsats for at ingen skal dø alene - medmindre de selv ønsker det.

Vi oplever et stort behov for frivillige vågere, der kan sidde hos den døende og give tryghed og nærvær i løbet af natten bl.a. for at aflaste pårørende.

Derfor søger vi lige nu frivillige vågere i hele København, der en gang i mellem (også) kan våge om natten.

Frivillige i vågetjenesten skiftes til at være til stede og sidder ved en døende i 4 timer ad gangen. 

Frivillige i Vågetjenesten sidder ved den døende enten på et plejehjem, på hospital eller i hjemmet og er til stede og giver omsorg, ro og og nærvær de sidste timer af den døendes liv.

Som frivillig i Vågetjenesten er det vigtigt, at du har et afklaret forhold til døden og er moden, ansvarsfuld og psykisk robust. Vi klæder dig på i forhold til opgaven, og du vil altid kunne få støtte og vejledning, og den kompetenceudvikling du har brug for.

Røde Kors Hovedstadens Vågetjeneste er organiseret i 5 distrikter med hvert sit team tilknytte. Vi har 5 teams, der dækker hver sin bydel (Østerbro, Valby, Nørrebro, Amager og Frederiksberg). Hvert distrikt består af en frivilig teamleder og et team af frivillige, som kan rykke ud, når der er brug for det. De frivillige rykker kun ud til de hjemmeplejer/plejehjem og hospitaler, som ligger i deres distrikt. Du melder selv til på de dage og tidspunkter, hvor du kan tage en vågeopgave.

Du kommer ind i et team, hvor der er et fælleskab omkring opgaven og der bliver holdt vagtmøder ca. hver 6. uge, hvor oplevelser og erfaringer bliver vendt efter behov og der gives sparring i forhold til vågeopgaverne

Handicap eller funktionsnedsættelse

Hvis du lever med et handicap, sygdom eller funktionsnedsættelse, vil vi forsøge at tilpasse aktiviteten, så rammerne passer til dine behov.

Overvejer du at gøre en frivillig indsats som våger, så hører vi gerne fra dig, så vi kan tage en samtale. Vi glæder os til at høre fra dig.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Sundhed og førstehjælp
  • Arbejdsområde: Humanitært arbejde, Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
  • Længere forløb
  • Organisation: Røde Kors Hovedstaden
  • Opdateret den: 18.11.19
  • Udløb: 20.02.20
Andre jobs fra organisationen: