Lige nu søger vi en aktivitetsleder til Vågetjenesten i Røde Kors Hovedstaden. Skal det være dig?

Vågetjenestens frivillige giver medmenneskelig nærvær og skaber ro og tryghed for ensomme døende og deres pårørende ved at være til stede og støtte den døende i den sidste tid.

Som aktivitetsleder vil du bl.a. skulle arbejde med at udbrede kendskabet til Vågetjenesten blandt potentielle nye frivillige og samarbejdspartnere. Du vil derfor også blive ansvarlig for at indgå nye og følge op på eksisterende samarbejder med hospitaler, hjemmepleje og plejecentre.

Vågetjenesten er organiseret i 5 distrikter med hvert sit team af frivillige vågere samt en frivillig teamleder.

Du kommer ind i en aktivitet, hvor der er et fællesskab omkring opgaven. Som aktivitetsleder er du bindeled mellem de 5 teams konsulenten og afholder teamledermøder ca. hver 8. uge, hvor du møder teamlederne, sparrer, drøfter status og udvikling i Vågetjenesten.

Som frivillig aktivitetsleder skal du have gode kommunikations- og samarbejdsevner, da du skal kunne lede et team af 5 teamledere og ca. 200 frivillige.

Du vil blive klædt på i forhold til opgaven, men det er en fordel, hvis du også har en sundhedsfaglig baggrund og har erfaring med at arbejde på enten plejehjem, hjemmepleje, hospital, hospice eller lign. Har du arbejdet som eller med frivillige før vil det også være en fordel.

Dine opgaver som aktivitetsleder i vågetjenesten er:

 • At sikre at flere får kendskab til Vågetjenesten
 • At pleje og støtte op omkring de frivillige
 • At være kontaktperson for frivillige teamledere og bindeled til samarbejdspartnere
 • At bidrage til erfaringsudveksling blandt frivillige
 • At tage initiativ til temadage, kurser og sociale arrangementer med frivillige i Vågetjenesten
 • At være i tæt dialog med konsulenten på området
 • Vi kan tilbyde dig:
 • Kurser og deltagelse i netværk med andre aktivitetsledere, teamledere og frivillige
 • Et givende og udfordrende frivilligt arbejde
 • Støtte, vejledning og relevant kompetenceudvikling

Tidsforbruget som aktivitetsleder vil variere, men du skal forvente, at opgaven i gennemsnit vil kræve 5-8 timer ugentligt af din tid. Lyder det her som noget for dig, så hører vi meget gerne fra dig.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Ledelse af aktiviteter, Sundhed og førstehjælp
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors Hovedstaden
 • Opdateret den: 06.09.19
 • Udløb: 20.11.19
Andre jobs fra organisationen: