I samarbejde med Forum for Mænds Sundhed og Gladsaxe Kommune ønsker De Frivilliges Hus at åbne Fars Legestue, som er et sted hvor fædre kan komme med deres små børn, hvor der er plads til leg og samvær. Et sted hvor fædre kan møde og snakke med andre fædre om faderskabet, og til det står vi og mangler en tovholder eller to, der vil være med til at gøre Fars Legestue til et rart sted at komme.

Kommunens sundhedspleje kigger også forbi og vil være til rådighed for spørgsmål fra fædrene.
Målet med Fars Legestue er:

 • At tilbyde småbørnsfædre og deres børn fysiske rammer for samvær udenfor hjemmet
 • At skabe rum for at øge fædrenes bevidsthed omkring deres rolle som far
 • At stimulere fædrenes engagement i deres børn
 • At skabe rammer for et netværk, hvor fædrene kan varetage behovet for at dele oplevelser og tanker med hinanden
 • At tilbyde fædrene mulighed for samvær med deres børn uden kvinders tilstedeværelse
 • At tilbyde fædrene mulighed for at møde sundhedsplejen på fædrenes præmisser

Derfor søger vi en-to tovholder(e), der en gang om ungen vil være med til at skabe de gode rammer. Legestuen kommer til at ligge i De Frivilliges Hus i Bagsværd og være åbent kl. 12-15. Dine opgaver består i at:

 • klargøre rummet og rydde op efterfølgende (fx tage legetøj frem, sætte musik på, lave te og kaffe osv.)
 • byde velkommen til nye og gamle fædre, minde dem om at skrive sig i fremmøde bogen.
 • lave relations arbejde – være til stede og snakke med fædrene efter behov
 • tage imod tilbagemeldinger og ønsker for fædrene
 • videreformidle børn og fædres ønsker og behov

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Taxvej 15, 2880 Bagsværd
 • Opgavetype: Børn og unge, Café og værested, Praktisk arbejde
 • Arbejdsområde: Børn og unge
 • Længere forløb
 • Organisation: De Frivilliges Hus - Bagsværd

Info om organisationen:

De Frivilliges Hus - Bagsværd
 • Opdateret den: 11.09.19
 • Udløb: 21.11.19