Dyrenes Beskyttelse er en frivillig forening, der hovedsageligt er finansieret af private midler.

Vi arbejder lokalt fordelt i 13 områder i hele Danmark. Her ledes og fordeles arbejdet med dyreværn af en frivillig områdeformand. I hvert område er der desuden tilknyttet en række frivillige kredsformænd og -assistenter til driften af det frivillige beredskab.

Denne annonce drejer sig specielt om, at Område Viborg efterlyser flere frivillige kredsformænd og kredsassistenter, der kan være med til at løfte opgaven med at hjælpe dyr i nød i Thy og på Mors.

Hvad laver en frivillig kredsformand i Dyrenes Beskyttelse?

Som frivillig i Dyrenes Beskyttelse får man ikke løn for sit arbejde med at hjælpe dyrene, men vi dækker de udgifter, der måtte være i forbindelse med arbejdet, herunder udgifter til transport. Det er kredsformandens opgave at tage sig af lokale dyreværnssager, hvor dyr udsættes for vanrøgt eller lider på anden vis samt at hjælpe vilde dyr i nød.

Hvis der skulle være nogen, der har lyst til kun at hjælpe nødstedte vilde dyr eller køre dyr (fortrinsvis katte) til et af vores internater i Hjallerup, Viborg eller Brande, har vi også brug for jer.

De lokale dyreværnssager i Område Viborg drejer sig både om familiedyr, dvs. katte, hunde, kaniner, fugle mm. , landbrugsdyr som kvæg, får, geder og også heste. Der kan også være sager om dyrehandlere, dyreparker mm. Derudover hjælper vi også nødstedte vilde dyr som fugle, pindsvin mm..

Indtil videre har de frivillige løst 800 sager i Område Viborg i 2019.

Krav til en kredsformand

 • Skal have viden om og respekt for dyr
 • Skal have en naturlig myndighed og en høj grad af troværdighed
 • Skal være i besiddelse af en vis modenhed
 • Skal kunne bevare overblikket i pressede situationer, være handlekraftig, og ikke lade sig styre af følelser
 • Skal have empati og forståelse for sociale/mentale problemer
 • Skal kunne kommunikere med alle slags mennesker og opføre sig, så man er velkommen igen.
 • Må ikke lade sig gå på af, at folk bliver vrede eller sure, når man henvender sig
 • Skal beherske it på let brugerniveau
 • Skal være i besiddelse af førerbevis og have adgang til en bil.

Resultater gennem dialog

Erfaringen i Dyrenes Beskyttelses er, at foreningen i langt de fleste tilfælde opnår resultater gennem dialog. Derigennem sikrer vi den bedste og hurtigste løsning for de involverede parter i en dyreværnssag. Hovedparten af sager med dyr i nød løses uden, at vi må anmode myndighederne om hjælp.

For at optimere arbejdet, deltager vores frivillige løbende i kurser om dyrs behov, kurser om lovgivning, kommunikation, sagsbehandling og samarbejde med myndighederne. Dyrenes Beskyttelse sørger for kurser for vores frivillige, hvoraf nogle er obligatoriske for at kunne udføre arbejdet på betryggende vis.

Tidsforbrug mm.

Det kan være svært at sætte timeantal på, idet det meget afhænger af den frivilliges egen livssituation (familie, arbejde mm), men der skal regnes med et par timers engagement om ugen.

Ansøgere vil hurtigst muligt blive kontaktet af områdeformanden, så I kan få yderligere oplysninger om det at være frivillig i Dyrenes Beskyttelse.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Dyrenes Beskyttelse
 • Opdateret den: 11.09.19
 • Udløb: 26.11.19