Mødrehjælpens Lokalforening i Lyngby søger aktivitetsfrivillige som vil være med til at arrangere aktiviteter for børnefamilierne i området.

Du kan som frivillig selv bestemme hvor meegen tid du lægger i arbejdet.

Lokalforeningerns aktiviteter består typisk af tre typer aktiviteter: 

"Oplevelsesaktiviteter", hvor lokalforeningen arrangerer "oplevelser" for børnefamilier, som ellers ikke ville have adgang til en sådan aktivitet (pga. økonomiske årsager eller andre årsager). Et typisk eksempel er en tur til en forlystelsespark i sommerferien. de frivillgie arrangerer turene og er ofte selv med på turene.

"Støtteaktiviteter", hvor lokalforeningen formidler "oplevelser" (men ikke selv deltager) for børnefamilier som ellers ikke ville have adgang til en sådan oplevelse. Et typisk eksempel er vores "Rullende kagemand" hvor et fødselsdagsbarn kan holde en komplet børnefødselsdag for klassen, trods familiens eventuelt anstrengte økonomi (eller andre årsager). De frivillige arrangerer tilbudene, men er ikke selv med til f.eks. fødselsdagen.

"Social netværksskabende aktiviteter", hvor lokalforeningen arrangerer en række ensartede aktiviteter, hvor de lokale børnefamilier, foruden at få selve oplevelsen, efterhånden støder ind i nogle af de samme andre børnefamilier og dermed begynder at danne netværk. Et typisk eksempel er vore "Natur og Familie" ture ud i den lokale natur, for grupper af lokale familier. de frivillgie arrangerer aktiviteterne, og er ofte selv med på aktiviteterne.

Det får du bl.a. ud af at være frivillig i vores lokalforening

 • Mulighed for at hjælpe en sårbar målgruppe
 • Erfaring med beslutningsprocesser og samarbejde i en frivilligdrevet forening
 • Stor medbestemmelse og mulighed for at sætte dit præg på udviklingen aflokalforeningen
 • Tilbud om kurser inden for bestyrelsesarbejde, rekruttering og fastholdelse af frivillige mm. 


Om os

Mødrehjælpen er en organisation i rivende udvikling. Lokalforeningen i Lyngby har til formål at afholde aktiviteter, som skaber netværk og forbedrer hverdagen for gravide og børnefamilier i lokalområdet, herunder Hellerup og Gladsaxe kommune. Derudover driver lokalforeningen en børnetøjsbutik med genbrug til børn,  på Geels Plads 4 i Virum, hvor overskuddet går til aktiviteter for målgruppen i lokalområdet og til Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning. Foruden indtægterne fra butikken, finansieres de lokale aktiviteter typisk af donationer fra lokale fonde og loger og økonomiske tilskud fra kommunen.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Kongens Lyngby
 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Børn og unge, Praktisk arbejde
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Mødrehjælpen

Info om organisationen:

Mødrehjælpen

 • Opdateret den: 27.10.19
 • Udløb: 19.03.20
Andre jobs fra organisationen: