Nu er Holbæk udpeget til at blive den femte kontaktgruppe for Læger uden Grænser i Danmark. Vi planlægger aktiviteter i efteråret og har brug for frivillige til at gennemføre dem.

MSF Danmark er en menneskeorienteret organisation, som ønsker at få vore frivillige til at føle sig velkomne og værdsatte. Vi lægger vægt på et yderst fleksibelt, støttende og samarbejdende arbejdsfællesskab, hvor frivillige kan føle sig trygge og værdsatte. I MSF Danmark er vi så heldige, at vi har mange frivillige, der udfører forskellige typer opgaver. 

Her er der, som dig, frivillige, der planlægger og udfører forskellige events (Event Frivillige) samt de frivillige som træder til, når vi har brug for en hånd til afvikling af vores events (Praktisk Frivillige).

I 2019 havde vi 5 lokale Frivilliggrupper (Aalborg, Aarhus, Odense, Holbæk og København). Grupperne er dannet på forskellige tidspunkter, kører på forskellige måder men består alle af en Koordineringsgruppe (Event Frivillige) og en gruppe af Praktisk Frivillige. I København indgår stud.med gruppen fra Panums instituttet som noget nyt i den lokale Frivillig Gruppe for at styrke Københavns samlede indsats.

Hver Frivillig Gruppe har en Gruppe Koordinator, som har det overordnede ansvar for at Frivillig Gruppen gennemfører de aftalte events inden for de aftalte rammer. Det aftales i gruppen, hvordan de forskellige opgaver fordeles mellem gruppens medlemmer (de Event Frivillige) i henhold til den enkelte frivilliges ønsker og kompetencer.

Hver Koordineringsgruppe mødes fast 1 gang månedligt for at planlægge, evaluere og koordinerer. De faste medlemmer (de Event Frivillige) forventes at deltage i disse møder.  

Gruppe Koordinatoren refererer til Frivillig Koordinatoren, som er fastansat og befinder sig på Hovedkontoret.  

De enkelte Frivillig Grupper opfordres til tæt samarbejde og videnformidling i dagligdagen. Én gang årligt mødes Frivillig Grupperne til et to-dags nedværksmøde.

Meld dig som frivillig i Holbæk gruppe og gør en forskel i verden.

 

 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Arbejdsplads(er): Holbæk
  • Opgavetype: Events og indsamling
  • Længere forløb
  • Organisation: Læger uden Grænser
  • Opdateret den: 11.09.19
  • Udløb: 11.10.19