I foråret 2018 åbnede Røde Kors Aarhus i samarbejde med Aarhus Kommune PitStop, et omsorgscenter for syge hjemløse og andre socialt udsatte. PitStop har plads til otte beboere og et ophold har typisk en varighed på to uger. Omsorgscenteret drives af en daglig leder og to ansatte, derudover er alle frivillige.

Siden opstart har erfaringerne bekræftet os i at PitStop har potentiale til at blive meget mere end én seng at sove i. Vi oplever at nogle alkoholikere forlader os ædru med intentionen om ikke at drikke igen. Nogle kommer videre til hjælp og andre forlader Pitstop i langt bedre form. Dette skyldes blandt andet de relationer de får til  frivillige, som stiller op som medmennesker og møder de hjemløse i øjenhøjde.   

Har du lyst til at gøre en forskel for et andet menneske som er i en svær situation?

Vi forventer af dig som frivillig at du er stabil, engageret og ansvarsfuld ift. at tage vagter samt at du er lyttende og rummelig i samværet med borgerne.

Som frivillig på PitStop skriver du dig på vores vagtplan 2 gange i måneden.

Vi har behov for hjælp om eftermiddagen, aftenen og i weekender. Der er ingen nattevagter. Vores beboere er meget forskellige, så der kan være meget stor forskel på, hvad en vagt indebærer. I finder sammen ud af, hvad I har lyst til at lave den dag du er der.

I kan f.eks.

 • gå en tur
 • spille kort/spil
 • se TV
 • lave mad
 • lytte til livets glæder og sorger

Alle idéer og initiativer er velkomne.

Vil du være frivillig på PitStop? Eller vil du gerne vide mere om hvordan det er at være frivillig på omsorgscenteret? Så tøv ikke med at tage kontakt.

Vi opfordrer alle til at søge - vores eneste krav er at du kan stå inde for Røde Kors 7 principper om medmenneskelighed, neutralitet, uafhængighed, upartiskhed, frivillighed, enhed og almengyldighed. 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Café og værested, Ledelse af aktiviteter, Mentor og voksenven, Praktisk arbejde
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors

Info om organisationen:

Røde Kors
 • Opdateret den: 06.12.21
 • Udløb: 31.03.22
Andre jobs fra organisationen: