Nogle få timer, 2-4 gange om måneden, er nok til at kunne gøre en livsvarig forskel for barnet. 

Det handler om almindelige børn med almindelige problemer, hvor barnets familie måske bare har et spinkelt voksennetværk omkring sig. 

Vi matcher ud fra dine interesser og præferencer, så det bliver en ren win-win-relation, hvor du selv får noget igen den anden vej. 


HVERDAGS-SAMVÆR OG NÆRVÆR ! 
Et barn vokser indefra og får styrket sin selvtillid, når det oplever, at en voksen vælger at være sammen med barnet 
-  frivilligt, ubetalt og af egen drift.             Som ven, som rollemodel og som fortrolig samtalepartner om livets små og store udfordringer.   

Tivoli og anden spektakulær underholdning kan selvfølgelig indgå - men det er ikke det væsentlige.

Som frivillig voksenven er du almindeligvis sammen med barnet i nogle timer, to til fire gange om måneden. Jeres tid sammen kan begynde efter skoletid og strække sig frem til først på aftenen. Men det kan også foregå i weekender, afhængigt af, hvad der passer bedst! Også dét har du selv stor indflydelse på. 

 

Hvad laver man for eksempel?
HVAD der skal ske, er op til dig og barnet at finde ud af. Det handler ikke om at tilbyde et hav af ekstraordinære oplevelser. Det vigtigste er, at du er en nærværende og opmærksom voksen i den tid I deler med hinanden.
I kan tage en tur på havnen eller i skoven, gå i værkstedet, læse bøger, lave mad, spille fodbold, lave smykker eller havearbejde, rense tagrender, fiske, reparere cyklen, tegne eller sy.
Samværet drejer sig ikke om at hænge ud på McDonald’s eller spendere biografbilletter hver onsdag! Vi gør fra foreningens side forældrene opmærksomme på, at de ikke må forvente at få hverken en barnepige eller en underholdningschef. Det de kan få via os, er deres barn får en ven. 

 

Hvem er børnene?
Børn med behov for en voksenven er ofte børn af enlige forældre. Børnene er i alderen fra ca. 7 år og opefter. Nogle børn vokser op i ret beskedne rammer, mens andre har forældre med fuldtidsjob, god løn og større bolig.

»Når den ene af forældrene af forskellige årsager er fraværende i et barns liv, sker det ofte, at også andre familiemedlemmer forsvinder. Derfor kommer børnene ofte fra små familier med et minimalt netværk.Det er børn, der ofte klarer sig helt ok i skolen, og som har en kammerat eller to. Men det er ofte børn, som i en meget tidlig alder har oplevet at miste nogen, de holdt af. En sådan oplevelse svækker ofte barnets selvtillid og selvværd.Det kan også være søskende til børn med et handicap, som tager meget af forælderens opmærksomhed. I den situation kan en ekstra voksen til "vores barn" være med til at skabe frirum og fungere som en stabil faktor i deres tilværelse. 


Hvem er voksenvennerne?
Som voksenven kan du have vidt forskellig baggrund og alder. Vi har voksenvenner i tyverne og op til først i tresserne. Vi har voksenvenner med tilknytning til mange forskellige erhverv - håndværkere, sygeplejersker, produktionschefer, lærere, journalister, chauffører, pædagoger, webudviklere m.v.. Der er singler, der er barnløse par og der er par, hvis egne børn er ved at flyve fra reden.

Vores krav er blot , at du skal have lyst, energi og mod på at engagere dig i et barns liv og hverdag. Vi har brug for gode og rummelige voksne med god tid og mentalt overskud.


Ok, det lyder som noget for mig!    Hvordan foregår det?
Vi gør en stor indsats for at sikre, at det er rigtigt for dig at vælge at blive voksenven. Herved øger vi sandsynligheden for at barnet får en stabil og langvarig relation, som er så vigtig for at det lykkes at gøre en forskel.
Derfor gennemgår du et orienterings- godkendelses- og matchningsforløb. Dette omfatter bl.a. udfyldelse af spørgeskema, hjemmebesøg med interview samt et heldagkursus sammen med andre nye voksenvenner. Vi beder om personlig straffeattest og indhenter Børneattest.

Vi gør meget for at matche den "rigtige" voksne med det "rigtige" barn. Vi udviser stor omhu og grundighed i processen og tilstræber herigennem at give et gryende venskab det bedst mulige udgangspunkt for at udvikle sig positivt for alle parter.
Venskaber udvikler sig over tid og har, som alle andre venskaber, ingen egentlig udløbsdato.
Vi matcher som udgangspunkt kønsadskilt, dvs. mænd med drenge, kvinder med piger. 


Er du interesseret?
Så se mere på voksenven.dk


Eller tryk nedenfor på "Kontakt organisation",  find din nærmeste lokalafdeling via voksenven.dk/lokalafdelinger,
eller find os på Facebook. 

Du vil ikke fortryde det!

 

Og hvis du kender en, som ikke søger egentligt frivilligt arbejde, men som ville egne sig godt som ven for et barn,
så fortæl ham eller hende, hvorfor du mener vedkommende ville egne sig.. 

Tak for det!

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opdateret den: 28.06.19
  • Udløb: 01.11.19
Andre jobs fra organisationen: