Som frivillig tovholder bliver du en del af Projekt BOOST. Projekt BOOST er et nystartet projekt målrettet familier med en 10-15-årig, som mistrives i skolen og som i længere eller kortere perioder ikke har regelmæssig skolegang og gode sociale relationer med klassekammerater og venner.

Vi søger tovholdere til projektets forældrenetværk for forældre til børn i mistrivsel. Gruppen er et forum/fællesskab, hvor forældre kan støtte hinanden og dele erfaringer omkring fælles udfordringer og bekymringer for deres børn.

Som tovholder har du sammen med en anden frivillig tovholder ansvaret for at drive gruppen, som mødes en gang hver/hver anden uge i et par timer. Som tovholdere er det jeres opgave at sikre, at alle i gruppen kommer til orde og får mulighed for at fortælle.

Vi søger dig, som:

 • Kan skabe et trygt og tillidsfuldt rum.
 • Er åben, rummelig, nysgerrig og anerkendende
 • Kan lytte, men også bryde ind/samle op/runde af på en respektfuld måde
 • Har lyst til at planlægge, koordinere og facilitere møderne

Vi tilbyder dig:

 • En lærerig, givende og meningsfuld opgave
 • Tovholderkursus
 • Erfaring med at facilitere en selvhjælpsgruppe
 • Erfaring med frivilligt socialt arbejde

Lyder det som noget for dig?

Send os en ansøgning, hvis du har lyst til at blive tovholder. Vi er interesseret i at høre, hvorfor du har lyst til at være tovholder og din motivation for at være frivillig og lidt om din baggrund (uddannelse, job mm.) 

Vi ser frem til at høre fra dig.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Børn og unge, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev

Info om organisationen:

Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev

 • Opdateret den: 19.12.19
 • Udløb: 31.01.20
Andre jobs fra organisationen: