Som frivillig tovholder bliver du en del af Projekt BOOST. Projekt BOOST er et nystartet projekt målrettet familier med en 10-15-årig, som mistrives i skolen og som i længere eller kortere perioder ikke har regelmæssig skolegang og gode sociale relationer med klassekammerater og venner.

Vi søger tovholdere til projektets søskendegruppe for søskende til børn i mistrivsel. Pårørende søskende kan føle sig overset eller tilsidesat og mærker samtidig de bekymringer, som forældrene går med. I søskendegruppen mødes de med andre børn/unge i lignende situation og har i fællesskab mulighed for at sætte ord på de tanker, de går med. Udover samtale bruges leg og kreative aktiviteter som middel til at øge trivsel. De pårørende søskende er i alderen 8-18 år.

Som tovholder har du sammen med en anden frivillig tovholder ansvaret for at drive gruppen, som mødes en gang hver/hver anden uge i et par timer. Som tovholdere er det jeres opgave at sikre, at alle i gruppen kommer til orde og får mulighed for at fortælle.

Vi søger dig, som:

 • Møder børn i øjenhøjde og som kan skabe et trygt og tillidsfuldt rum.
 • Er åben, rummelig, nysgerrig og anerkendende
 • Har lyst til at lave aktiviteter med børn
 • Har lyst til at planlægge, koordinere og facilitere aktiviteter
 • Er indstillet på, at vi indhenter børneattest

Vi tilbyder dig:

 • En lærerig, givende og meningsfuld opgave
 • Tovholderkursus
 • Erfaring med projektets målgruppe
 • Erfaring med frivilligt socialt arbejde

Lyder det som noget for dig?

Send os en ansøgning, hvis du har lyst til at blive tovholder. Vi er interesseret i at høre, hvorfor du har lyst til at være tovholder og din motivation for at være frivillig og lidt om din baggrund (uddannelse, job mm.) 

Vi ser frem til at høre fra dig.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Børn og unge, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev

Info om organisationen:

Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev

 • Opdateret den: 19.12.19
 • Udløb: 31.01.20
Andre jobs fra organisationen: