Kringlebakken underviser kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i sprog, kultur og samfundsemner og har brug for interne tolke i sprogene tyrkisk og portugisisk. Undervisningen foregår i hverdagen kl. 10 - 12.30 og vi har brug for tolke nogle gange om måneden.

Kringlebakken er en frivillig social forening, som blev stiftet i 1999. Kringlebakkens indsatser styrker lighed på de sociale, uddannelses-, erhvervs- og sundhedsmæssige områder for piger, kvinder og børn med etnisk minoritetsbaggrund. Omdrejningspunktet for alle aktiviteter er den tidlige forebyggende og helhedsorienterede indsats, og bygger på frivillighed under ansvar og hjælp til selvhjælp.

Kringlebakkens vision: Et samfund hvor etniske minoritets-familier er en ligeværdig del af det store fællesskab.

 

Som frivillig bliver du en del af et dynamisk hus med mange indsatser og mennesker fra hele verden. Vi tilbyder såvel faglige som sociale aktiviteter for husets frivillige. 

Vi ser frem til at møde dig!

 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Flygtninge og integration, Rådgivning og selvhjælp
  • Arbejdsområde: Kulturelt arbejde , Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Integrationshuset Kringlebakken

Info om organisationen:

Integrationshuset Kringlebakken

  • Opdateret den: 06.12.19
  • Udløb: 03.03.20