Vil du hjælpe unge i udsatte positioner med til at få og fastholde et fritidsjob? Og øge deres chancer for et sundt og godt voksenliv?

Bliv frivillig jobvejleder i FISKEN. Som jobvejleder hjælper du unge mellem 13-24 år med at blive klædt godt på til deres nye fritidsjob. Det gør du ved at afholde personlige vejledningssamtaler, hjælpe de unge til at se deres potentialer, oplyse om regler og rettigheder på jobbet, hjælpe med at skrive jobansøgninger samt forberede og øve jobsamtale.

Som frivillig jobvejleder kan du også være med til at finde jobs til de unge, opsøge strategiske virksomhedssamarbejder og lave et match mellem ung og virksomhed.

Fritidsjob giver unge en billet til arbejdsmarkedet, og forskning viser, at unge med fritidsjob klarer sig bedre senere i voksenlivet sammenlignet med unge, der ikke har haft et fritidsjob. Unge med fritidsjob har nemlig større chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse og få fast arbejde, når de bliver voksne. Som frivillig jobvejleder er du derfor med til at styrke de unges muligheder for et godt og sundt voksenliv. 

Som frivillig jobvejleder får du:

 • Stærke relationelle kompetencer
 • Viden og erfaring med samtaleteknikker/metoder
 • Kendskab til arbejdet i en mellemstor NGO
 • Et stort fagligt og socialt netværk af andre frivillige

For at blive frivillig i FISKEN skal du:

 • Kunne afsætte cirka en eftermiddag om ugen fra kl. 15-18
 • Have lyst til at gøre en forskel for unge i udsatte positioner
 • Være indstillet på at være frivillig minimum et år
 • Være indstillet på, at vi indhenter en børneattest på dig
 • Kunne deltage i fælles introaften tirsdag d. 4. februar 2020

Din arbejdsplads bliver i FISKEN Vesterbro (Dybbølsgade 61) eller Valby (Kulbanevej 12) afhængig af, hvad der passer dig bedst.

OM FORENINGEN FISKEN
Som frivillig gør du en kæmpe forskel. Alle FISKENs tilbud bygger på en gensidig frivilligpræmis, hvor unge såvel som voksne frivilligt indgår i FISKENs aktiviteter. Det gør en stor forskel for unge, der ofte bliver forbavsede over, at voksne frivilligt har lyst til at bruge deres fritid på dem. Derudover sikrer du som frivillig, at de unge møder forskellige mennesker med forskellige sociale baggrunde, nationaliteter, uddannelser, aldre, erhverv m.m., og du er på den måde med til at udvide deres horisont og åbne deres øjne for forskellige levemåder og livsmuligheder. I FISKEN tror vi på, at det skal være sjovt og udbytterigt at være frivillig. Derfor afholder vi løbende sociale og faglige arrangementer, som er med til at styrke fællesskabet og arbejdet i FISKEN. Vi afholder et obligatorisk introduktionskursus for nye frivillige, ansatte og praktikanter, personalefest to gange om året samt faglige temaaftener.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Foreningen FISKEN

 • Opdateret den: 13.12.19
 • Udløb: 03.02.20