Når et menneske nærmer sig døden og skal herfra, er det vores formål i Vågetjenesten, at man ikke skal være alene i tiden op til -, og når døden indtræffer.

Vores opgave er at skabe nærvær, omsorg og tryghed i situationen. Det gør vi ofte på mindst 3 niveauer:

- Det vigtigste er at være tæt ved den døende, så vi høres og fornemmes.

- Dernæst giver det eventuelle pårørende mulighed for at få hvilet indimellem en af deres vågeperioder - uden dårlig samvittighed.

- For det tredie så tager det den dårlige samvittighed fra plejepersonalet, som gerne ville prioritere al tiden hos den døende, men er nødt til at varetage flere opgaver hos andre borgere samtidig.

Vi har opgaver på plejecentre, i eget hjem og på Odense Universitetshospital.

Vagternes længde er hovedsaglig mellem 4 og 5 timer. Plejepersonalet varetager al personlig pleje.

Vi ser frem til at høre fra dig, så vi kan fortælle mere om vores indsats. 

Vi er en broget skare af frivillige - kvinder og mænd - fra unge til ældre.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Røde Kors

  • Opdateret den: 30.06.20
  • Udløb: 01.12.20
Andre jobs fra organisationen: