Har du lyst til at gøre en forskel for et andet menneske som er i en svær situation?

https://aarhus.drk.dk/omsorgscenter-pitstop-2/

Pitstops forventninger til dig:

 • Du er omsorgsfuld
 • Du møder borgeren med respekt
 • Du overholder tavshedspligt
 • Du er stabil og kan overholde aftaler
 • Du tager en vagt mindst hver 3. uge af 3 - 6 timer

Du kan forvente af Pitstop:

 • Fællesmøder med fagligt og socialt indhold
 • Mulighed for deltagelse i Rødekors´Kurser
 • Du er dækkes af Rødekors forsikring
 • Deltagelse i arrangementer i Rødekors huset
 • Muligehd for at møde nye mennesker i gruppen af frivillige

Som frivillig på PitStop har du mulighed for at være i et meningsfyldt fællesskab med en gruppe mennesker med:

 • Ekstra sårbarhed
 • Erfaring med misbrug og psykiatri
 • Tidligere traumer
 • Nogle gange negative erfaringer med sundheds- og behandlingsvæsenet
 • En manglende oplevelse af at blive behandlet ligeværdigt
 • En åbenhed og taknemmelighed over at blive lyttet til.

 

Tøv ikke med at skrive hvis du har spørgsmål.

Som frivillig på PitStop har du en unik mulighed for at opøve evnen til at yde støtte, omsorg, lytte og formulere de tilpas udfordrende spørgsmål. Du styrker dine sociale kompetencer og dit CV.

Vil du være frivillig på PitStop? Eller vil du gerne vide mere om hvordan det er at være frivillig på omsorgscenteret? 

Vi opfordrer alle til at søge - vores eneste krav er at du kan stå inde for Røde Kors 7 principper om medmenneskelighed, neutralitet, uafhængighed, upartiskhed, frivillighed, enhed og almengyldighed.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Café og værested, Sundhed og førstehjælp
 • Arbejdsområde: Humanitært arbejde, Kulturelt arbejde , Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors

Info om organisationen:

Røde Kors

 • Opdateret den: 22.02.21
 • Udløb: 30.04.21
Andre jobs fra organisationen: