Ventilen Danmark søger frivillige til uddannelsesudvalget under vores lokalkomité.

Vi vil gerne sørge for, at de frivillige i vores 23 landsdækkende tilbud ikke bare får mening og værdi ud af arbejdet i Ventilen, men vil også gerne give dem sociale og faglige kompetencer, som de kan tage videre med sig i livet. 

Har du lyst til at arbejde med organisatorisk-, strategisk- og formidlingsarbejde, så er Ventilen Danmarks uddannelsesudvalg måske noget for dig.

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • 5-6 møder om året med en mindre gruppe af frivillige
 • Planlægning og evaluering af årlige opkvalificerende arrangementer for de frivillige
 • Nytænkning om og planlægning af kursusafholdelse for de frivillige

Ventilens uddannelsesudvalg er et udvalg under Lokalkomitéen, der sørger for kontakt og trivsel hos lokale frivillige og lokale tilbud. Lokalkomitéen kan forstås som en form for bestyrelse for de frivillige, hvor den almene bestyrelse sidder med opgaver som økonomi og politik. I Ventilens uddannelsesudvalg bliver din rolle at sørge for, at de frivillige i Ventilens lokale tilbud er godt klædt på til deres opgaver i det lokale samt sikre muligheder for faglig opkvalificering. I udvalget vil der være fokus på samarbejde, sparring og et godt socialt arbejdsmiljø.

Du vil få stor frihed ud fra de opstillede rammer, medindflydelse i arbejdsopgaverne og hvad du gerne vil arbejde med. 

Det forventer vi:

 • Engagement på området 
 • Ca. 10 timers frivlligt arbejde om måneden 
 • Motivation for at deltage i møder i hele Danmark med refunderet transport (man kan være frivillig fra hele landet) 
 • At du er over 18 år

Vi har ingen krav om uddannelse, køn eller religion.

Som frivillig opnår du:

 • Erfaring med at arbejde i en national organisation 
 • Mulighed for at være med til at styrke frivilliges faglige profil
 • Medansvar i konkrete arbejdsopgaver
 • Erfaring med planlægning, afvikling og evaluering af arrangementer og oplæg
 • En gruppe med fokus på fællesskab, udvikling og nytænkning

Om Ventilen: 

Ventilen er en frivillig social ungdomsorganisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Vi driver tilbud landet over for unge, der føler sig ensomme, og derudover arbejder vi for at skabe viden og debat om ensomhed blandt unge. Ventilen er en landsdækkende organisation og har pt 23 tilbud i 21 forskellige kommuner.

Det er unge frivillige over hele landet, der driver Ventilens tilbud. I alt bidrager ca. 275 frivillige til skabe hyggelige, sjove og rummelige fællesskaber i Ventilens lokale tilbud. Derudover arbejder en del af Ventilens frivillige i bestyrelsen, i udvalg og arbejdsgrupper eller med at holde oplæg og skabe debat om ungdomsensomhed.
Ventilen Danmark arbejder ud fra de fem værdier: tillid, nærvær, ansvarlighed, udvikling og frivillighed.

Læs mere om Ventilen på ventilen.dk

Vi glæder os til at høre fra dig! 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Café og værested, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Ventilen
 • Opdateret den: 12.10.22
 • Udløb: 01.01.23
Andre jobs fra organisationen: