Er du psykisk sårbar, eller pårørende, og interessere dig for psykisk sårbares vilkår i samfundet og har lyst til at løfte en opgave sammen med den øvrige bestyrelse der pt er på 3 ; 1 fra Lyngby, og 2 fra Gladsaxe.

vi har et ønske om at have flere med

Sind er en humanitær organisation der gør rigtig meget for psykisk sundhed, og recovery.

I Sind Gladsaxe, Gentofte, Lyngby er alt bestyrelsesarbejde båret af frivillige og søger her igennem flere der vil være med til at løfte opgaven.

De opgaver vi har er

6 -8 bestyrelsesmøder om året

planlægge Recovery cafeer for psykisk sårbare og pårørende

Der er mulighed for recovery mentor kursus så man kan blive frivillig peers for psykisk sårbare

Der er en pårørende uddannelse til frivillige pårørende peers, som bagefter afholder pårørende kurser.

vi afholder 1 sommerferie på Kildegård i Tisvilde og skal planlægges og er for vores medlemmer og et par stykker udefra.

Vi afholder Gladsaxedag m. bod, og Lyngbydag m. bod, og Gentofte dag m. bod, hvis vi er frivillige nok til det.

der planlægges foredrag for psykisk sårbare og deres pårørende og gerne i samarbejde med andre aktører på området eks. Bedre psykiatri.

Planlæggre Julemøde for vores medlemmer

og alt muligt andet

Der er mulighed for kurser i Sinds Landsforening, i at være nyt bestyrelsesmedlem, krisehåndtering og meget andet.

Vi en del af Region Hoved stadens psykiatri. og har en lokal afdeling med det navn. hvor der er repræsentant fra vores lokal afdeling.

vi glæder os til at i vil være med og at hører fra jer der kunne have interesse.

 

 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi
  • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
  • Længere forløb
  • Organisation: Sind - Landsforeningen for psykisk sundhed
  • Opdateret den: 24.01.20
  • Udløb: 18.04.20
Andre jobs fra organisationen: