Red Barnet starter to Småbørnsklubber i Roskilde. Klubberne er for børn i alderen 0-6 år og deres familier. Vi søger frivillige der vil være med til at skabe udviklende og givende fællesskaber for småbørnsfamilier i sårbare positioner. 
Der er tale om et halvårligt forløb, hvor familierne deltager i et trygt fællesskab, får et nyt netværk og ny inspiration til at understøtte børnenes trivsel og udviklingsmuligheder.
  
Klubberne fungere altså som et netværk, hvor man mødes en fast dag hver uge. Det er onsdag fra 16.00-19.00.

Skal du så kunne hver uge?
Nej, men du skal kunne minimum to gange om måneden.

Hvor længe binder man sig for?
Som minimum forventer vi at du gør en klub færdig. De løber over et halvt år. I denne omgang er mødeaktiviteterne i uge 43-3. Men vi håber selvfølgelig, at du bliver hængende og har lyst til at hjælpe et nyt netværk af småbørnsfamilier igang:-)

Hvem leder vi efter?
Vi leder efter ca 6-8 frivillige samt 2-4 frivillige klubledere. Det gør vi så man kan dele opgaverne imellem sig og ikke nødvendigvis behøver at være tilstede hver uge.

Som frivillig:

 • Småbørnsfamilierne og frivilligteamet mødes til en hyggelig aften med rolige aktiviteter og fællesspisning.
 • Der bliver lavet en vagtplan, så man ved præcist hvilke dage, man forventes at deltage. 
 • Vi ønsker at få sammensat et stærkt team af frivillige, med forskellige baggrunde og kompetencer, der sammen kan være med til at skabe nye stærke fællesskaber og gode oplevelser for børnene i klubben. 

Om dig

Du har måske;

 • erfaring med at lave aktiviteter for børn og familier. 
 • et godt omsorgsgen og ressourcesyn, samt lysten til at være den der hygger, giver en krammer og trøster, hvis det bliver nødvendigt.
 • en kreativ hjerne der får masser af ideer og ser muligheder frem for begrænsninger.
 • en børnefaglig baggrund som f.eks. pædagog eller lærer - eller være i gang med et børnefagligt studie.
 • erfaring med forældrekontakt i sårbare familier. 

Men også helt andre kompetencer kan være relevante. Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde med børn og deres familier. 

Du bliver klædt på til opgaven og får støtte fra både de frivillige klubledere, Red Barnets sekretariat, den regionale frivilligkonsulent og Red Barnet Roskilde. 

Vi afholder åbent informationsmøde d.23. september kl.17.00-18.30 i Roskilde. Tilmelding er nødvendig, så send os gerne en besked ved at trykke på 'Kontakt organisation'.

Småbørnsklubberne bliver til i et samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Kommune og Red Barnet.

Til orientering er aktiviteterne justeret og følger Sundhedsstyrelsen retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for forebyggelse af COVID-19-smittespredning. Det betyder at vi etablerer mindre grupper, har fast procedure for rengøring, adgang til håndsprit mm.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Børn og unge, Café og værested
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Red Barnet

Info om organisationen:

Red Barnet

 • Opdateret den: 03.09.20
 • Udløb: 30.09.20
Andre jobs fra organisationen: