Ensomhed er et stigende problem i Danmark. Følelsen af ensomhed kan ramme alle, og der kan være mange forskellige grunde til den. At få et hyggeligt og nærværende besøgsvenskab kan blive et af ugens højdepunkter.

Vi matcher besøgsvenner og besøgsmodtagere, så begge får fornøjelse af hinanden.

Besøgstjenesten i Røde Kors Hovedstaden er opdelt i forskellige bydele med en ansvarlig teamleder for hver bydel. Du vil som aktivitetsleder være bindeled mellem konsulenterne og de øvrige frivilllige i aktiviteten.

Som aktivitetsleder vil du bl.a. skulle arbejde med at udbrede kendskabet til Besøgstjenesten blandt potentielle nye deltagere og frivillige.

Du kommer ind i en aktivitet, hvor der er et stort ønske om fællesskab, og dermed også et stort engagement fra de frivilliges side. Som aktivitetsleder er du bindeled mellem teamleder og de frivillige.

 

Dine opgaver som aktivitetsleder i Besøgstjenesten er:

 • At sikre at flere får kendskab til Besøgstjenesten, samt skabe udvikling på området
 • At være kontaktperson for frivillige teamledere
 • At rekruttere nye frivillige teamledere
 • At pleje og støtte op omkring de frivillige. Du vil være ansvarlig for, at der er et godt frivilligmiljø i aktiviteten, og at de frivillige føler sig anerkendte og påskønnede
 • At tage initiativ til temadage, kurser og sociale arrangementer med frivillige i Besøgstjenesten
 • At være i tæt dialog med konsulenten på området

 

Hvad kan vi tilbyde dig?

 • Kurser og deltagelse i netværk med andre aktivitetsledere, teamledere og frivillige
 • Et givende og udfordrende frivilligt arbejde
 • Støtte, vejledning og relevant kompetenceudvikling
 • Som Røde Kors-leder bliver du godt introduceret til arbejdet i afdelingen
 • Tilbud om at deltage på introduktionskursus, temadage og netværksmøder
 • Engagerede og dygtige kolleger
 • En stærk professionel organisation til at støtte dig i opgaven

Tidsforbruget for en aktivitetsleder vil variere, men du skal forvente, at opgaven i gennemsnit vil kræve 5-10 timer ugentligt af din tid. Lyder det her som noget for dig, så hører vi meget gerne fra dig.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Besøgsven og plejecentre, Ledelse af aktiviteter
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors Hovedstaden
 • Opdateret den: 13.02.20
 • Udløb: 13.05.20
Andre jobs fra organisationen: