Event- og aktivismegruppen støtter op om Danners strategiske fokus gennem demonstrationer, debat, happenings, udstillinger, mærkedage med mere og er med til at markere Danner som en feministisk aktør i det offentlige rum.

Som frivillig i Event- og aktivismegruppen er det en fordel, hvis du er en kreativ og idérig person. Din baggrund, alder eller nuværende position er ikke vigtig, bare du har tid og lyst til at bidrage, og at du har en positiv indstilling.

Som frivillig i Event- og aktivismegruppen forventer vi, at du:

 • Bidrager med store, små, sjove, skæve ideer til aktiviteter, der understøtter Danners formål
 • Arbejder sammen med andre frivillige i en respektfuld relation
 • Tager en halvårlig tørn som tovholder for gruppens møder og beslutninger (det drejer sig måske om en gang)
 • Er praktisk hjælper og andre gange drivkraft ved afvikling af events 
 • Ønsker at være en del af Danner og Danner-ånden
 • Deltager i Danners obligatoriske frivilligkurser
 • Deltager i Danners årsmøde

Mødeaktivitet og tidsforbrug
Gruppen har et fælles obligatorisk møde i Dannerhuset den første mandag i hver måned kl. 17-19. Herudover vil der være møder og arbejde i mindre projektgrupper, som man kan melde sig til efter interesse og overskud.

Som gruppe er vi forpligtiget til at deltage i planlægningen og afviklingen af begivenheder i forbindelse med 8.marts (Kvindernes internationale kampdag), 2. november (Danners fødselsdag) og 25. november (FN’s internationale dag for udryddelse af vold mod kvinder).

Gruppens arbejde kommer i bølger, nogle måneder er der måske tale om at bruge en time om ugen, mens indsatsen intensiveres lige op til et event. Der er ikke megen aktivitet i sommerferien.

Lidt om Danner
Siden 1979 har Danners krisecenter givet beskyttelse til over 6000 voldsudsatte kvinder og deres børn. Årligt bor omkring 60 kvinder og deres børn på Danners krisecenter. Ud over at tilbyde krisecenterophold med de støttefunktioner, som er påkrævet, hjælper og rådgiver Danner voldsudsatte kvinder gennem en række voldsfaglige tilbud.

Danner har en særlig viden om vold, som både er baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldsformer og voldens dynamikker. Denne viden bruger vi dels til at øge den bedst mulige omsorg for de kvinder og børn, der opholder sig i krisecentret, men vi bruger den også til ved enhver lejlighed at give kvinderne en stemme nationalt og internationalt gennem kurser, politisk arbejde, underskriftindsamlinger med mere.

Har du egne erfaringer med vold:
Har du egne erfaringer med vold, kan du godt blive frivillig i Danner. Du bedes gøre os opmærksom på det i din ansøgning, og så bedes du læse om vores rammer for frivillige med egne voldserfaringer på Danners hjemmeside på www.danner.dk under ”Bliv Frivillig”.

Er du interesseret?
Så send en kortfattet ansøgning til Danners frivilligkoordinator ved at trykke på "Kontakt organisation". Skriv om dig selv, din baggrund og din motivation for at blive frivillig i Danners event- og aktivismegruppe.

Ansøgningsfrist og samtale:
Ansøgningsfristen er d. 29.05.2022. Herefter inviterer vi udvalgte ansøgere til grupperekrutteringssamtaler. Rekrutteringssamtalerne ligger onsdag d. 01.06.2022 mellem kl. 17-20. Der er ikke mulighed for at komme til samtale en anden dag, og det er obligatorisk at deltage i samtalen for at blive en del af gruppen.

Vi glæder os meget til at høre fra dig. 

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Kommunikation og IT, Ledelse af aktiviteter
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Danner
 • Opdateret den: 08.04.22
 • Udløb: 29.05.22